Blog

Find nyheder om love, regler og andet der påvirker jeres daglige arbejde med løn og ansættelse.

Ferie med løn

Medarbejdere, der er ansat med vilkår, hvor der modtages løn under ferie, bliver ofte overrasket over, at der…

Beregning af ny månedsløn ved ændring i arbejdstid

Hvis den ugentlige arbejdstid skal ændres, kan du i ‘Værktøjskassen’ på Payday’s web-site finde et skema, du kan…

Ændringer i sygedagpengeloven > mindre refusion!

Med virkning fra den 2. juli 2012 er der vedtaget 2 lovmæssige ændringer, som medfører en øget udgift til…

Refusionsregler ved adoption

Har du en medarbejder, der skal adoptere et barn fra udlandet, kan der for begge forældre søges refusion…

Beskatning af feriepenge ved fratrædelse

SKAT har nu udsendt årsopgørelser for indkomståret 2011. I lighed med tidligere år overrasker det mange, der har…

Bortvist for tyveri af varer uden værdi

En mekaniker med 27 års anciennitet blev bortvist efter at have stjålet en pakke engangshandsker og en slat…

Anmeldelsfrist for refusionsansøgning

Som vi tidligere har skrevet om, så forlænges arbejdsgiverperioden fra 21 dage til 30. dage pr. 2. januar…

Sygedagpengesatser gældende fra 2. januar 2012

Nye sygedagpengesatser gældende fra 2012. Pr. time 106,49 kr. (2011: 103,51) Pr. uge     788,00 kr. (2011: 766,00)…

Refusion til medarbejdere ansat i flexjob reduceres

Det har hidtil være muligt at tillægge arbejdsgiverens udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring i…

Det er ikke strafbart at arbejde på stillads i spirituspåvirket tilstand

Hverken i arbejdsmiljøloven eller andre love findes der bestemmelser, der forbyder en stilladsarbejder at arbejde i spirituspåvirket tilstand….