Befordringsfradrag bliver ikke længere fortrykt på årsopgørelsen

Du skal fremover selv selvangive dit befordringsfradrag.

Ansattes hjemmearbejde skal indberettes til SKAT

Er du opmærksom på, at blot en enkelt arbejdsdag skal indberettes til SKAT?

Fradraget og godtgørelsen for befordring falder i 2015

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2015. Satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse…