Ansattes hjemmearbejde skal indberettes til SKAT

Er du opmærksom på, at blot en enkelt arbejdsdag skal indberettes til SKAT?

Anvendelse af skattefradrag ved afholdelse af ferie

Hvis du er ansat uden ret til løn under ferie, (sædvanligvis medarbejdere ansat med timeløn), så vil dit…

Beskatning af feriepenge ved fratrædelse

SKAT har nu udsendt årsopgørelser for indkomståret 2011. I lighed med tidligere år overrasker det mange, der har…