Anvendelse af skattefradrag ved afholdelse af ferie

Hvis du er ansat uden ret til løn under ferie, (sædvanligvis medarbejdere ansat med timeløn), så vil dit skattefradrag blive reduceret, når du holder ferie.

Når vi lønbogholdere skal forklare skattereglerne for en medarbejder, der føler sig snydt for en del af skattefradraget, så kommer vi hurtigt ud i en længere matematisk redegørelse om skattereglerne. Vi mestrer kunsten i at jonglere rundt med alverdens regnetekniske udtryk, som den stakkels medarbejder er helt ligeglad med at høre.

De fleste, der har fået mindre udbetalt end forventet, gider ikke høre om alle mellemregningerne og subtotalerne. Det handler om at få fejlen rettet, og det manglende beløb udbetalt omgående.

Men det er desværre ikke en fejl at skattefradraget er reduceret.  Det fremgår af SKAT’s vejledning, at der ikke må benyttes et skattefradrag, når der afholdes ferie. Se nedenstående vejledning fra SKAT.

Vi er bekendt med, at der findes virksomheder/lønbogholdere, der ikke har et detailkendskab til denne finurlighed i skattevejledningen, og dermed ikke reducerer skattefradraget i forbindelse med afholdelse af ferie. Dels er det forkert – men det medfører også en restskat i det efterfølgende år.

Hvis du har mod på at læse mere, så har vi nedenfor (forsøgt) at beskrive reglerne i SKAT’s vejledning.

Vejledning fra SKAT (citat):

En indeholdelsespligtig arbejdsgiver må ikke give fradrag for dage, hvor en skattepligtig, der er ansat uden ret til ferie med løn, holder ferie.

Se mere her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2085229&chk=209219

Den logiske forklaring:

En medarbejder, der ikke har ret til ferie med løn, vil løbende få sine feriepenge afregnet og beskattet. I denne feriepengeafregning benyttes en del af medarbejderens skattefradrag.

Af denne årsag kan der ikke hele året rundt blive anvendt det fulde skattefradrag i den løbende lønafregning, da der så ville blive anvendt et for højt skattefradrag i indkomståret.

At reduktionen i skattefradraget kun sker i perioder, hvor der er afholdt ferie, ligger i, at der (som hovedregel) vil blive udbetalt feriepenge fra den opsparede feriepengesaldo, som således kompenserer for det lavere skattefradrag i lønperioden.

Den regnetekniske forklaring:

Det skattefradrag der benyttes i beregningen af dine feriepenge, beregnes således:

Månedlig udbetaling: Dagsfradrag * 3,25

14-dages løn: Dagsfradrag * 1,5

Ugeløn: Dagsfradrag * 0,75

For hver feriedag du holder i en lønperiode, vil dit skattefradrag blive reduceret med dit dagsfradrag * 1,4

Faktoren 1,4 kan forklares ved, at der for hver 5 afholdte feriedage (= 1 uge) skal reduceres for en uges fradrag – og det vil sige 7 dagsfradrag. En feriedag udgør således 1/7 af en uge. (7 : 5 = 1,4)

Den påståelige medarbejder 🙂

Det er nu den stædige medarbejder argumenterer med, at han ikke holder 25 feriedage i året, og derfor ikke skal reduceres med så meget i skattefradraget – eller også har medarbejderen fået en større lønstigning, hvorfor de optjente feriepenge fra sidste år ikke modsvarer reduktionen i fradraget i år.

Den påståelige medarbejder har fuldstændig ret! Der er helt bestemt undtagelser, hvor SKAT’s gennemsnitsbetragtning ikke passer på de faktiske forhold.

Til det kan vi kun svare:

Det månedlige beløb, der tilbageholdes i skat, er kun en a-contoindbetaling til SKAT. Når året er gået, så vil din endelige skat blive beregnet på dine faktiske forhold. Dvs. du vil ALDRIG blive snydt i skat af denne regel.

Er du stadig i tvivl – så hold dig ikke tilbage med at kontakte Payday – tlf. 3965 6020

12 Comments

Camilla Mortensen
marts 30, 2015 8:45 am

Hej Payday,

Jeg har et spørgsmål til jer. Jeg har lige selv holdt en uges selv betalt ferie, skal jeg trækkes i fradrag for dette af min arbejdsgiver?

Mvh Camilla Mortensen

Payday
juli 14, 2015 10:38 pm

Hej Camilla,

Dit fradrag skal ikke reguleres, når du afholder selvbetalt ferie. Det gælder kun for timelønnede medarbejdere, hvor en del af fradraget benyttes til den løbende opsparing af feriepenge.

Venlig hilsen
PAYDAY

Mikkel
juli 9, 2015 7:36 am

Gælder dette også ved månedslønnede medarbejdere der endnu ikke har oppebåret retten til ferie med løn – men som afholder ferie u/løn

Payday
juli 14, 2015 10:32 pm

Hej Mikkel,

Der reduceres ikke i skattefradraget, når en månedslønnen afholder ferie. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der ikke er optjent ret til ferie med løn.

Venlig hilsen
PAYDAY

Rikke
juli 29, 2015 2:19 pm

Kære Payday

Forstår ikke helt det sidste svar. Hvis man er offentlig ansat med rådighedstillæg. Tidligere privatansat med løn under ferie. Hvis man så afholder ferie uden løn i 10 dage (74 timer) Bliver man så reduceret i fradraget pr dag i 10 dage? Det lyder lidt vildt…
I forvejen er der jo trukket skat af de feriepenge, man har stående hos feriekonto…
Mvh Rikke

Payday
september 14, 2015 8:34 pm

Hej Rikke,

Der bliver ikke reduceret i skattefradraget, hvis du er ansat med fast månedsløn.

Men hvis du er ansat med timeløn, vil der ske en reduktion. Det skyldes, at der i feriepengeindberetningen er anvendt en del af skattefradraget.

Venlig hilsen
PAYDAY

Søren engelhard
juli 30, 2015 11:19 pm

Hej PAYDAY.

Lige et spørgsmål, hvis jeg på min lønseddel bliver noteret for 160,33 timer pr måned og derudover hæver en uges feriepenge er det så “forkert” ….?

Payday
september 14, 2015 8:25 pm

Hej Søren,

Du må kun hæve feriepenge, hvis du afholder ferie. Normalt vil du blive trukket over lønnen, hvis du har afholdt ferie, som du ikke har optjent ret til hos nuværende arbejdsgiver.

Feriepengene kan du imidlertid hæve 1 måned før du skal holde ferie, hvorfor der kan være en forskydning i løntrækket.

Timeantallet bliver ikke reduceret, når du bliver trukket over lønnen. Der vil derfor stå 160,33 timer (fuldtidsansat), selvom du har afholdt ferie, der bliver trukket over lønnen.

Venlig hilsen

PAYDAY

Britta
november 10, 2015 6:23 pm

Hvordan bliver ‘fradrag ferieafregning’ beregnet?

Payday
november 11, 2015 8:39 pm

Hej Britta,

Feriepenge til timelønnede medarbejdere beregnes på hver eneste lønafregning. Hvis medarbejderen modtager løn en gang pr. måned, skal der til feriepengeberegningen benyttes et skattefradrag svarende til medarbejderens dagsfradrag * 3,25.

Når medarbejderen afholder en feriedag, må der ikke benyttes et fuldt månedsfradrag i lønberegningen. For hver afholdt feriedag reduceres månedsfradraget med medarbejderens dagsfradrag * 1,4.

Håber, det giver svar på dit spørgsmål – ellers skriver du blot igen 🙂

Venlig hilsen
PAYDAY

Freja Aabæk hammer
december 30, 2015 9:43 am

Hej,

Min løn overstiger ikke mit månedlige skattefradrag.
På min lønseddel benyttes skattefradraget kun til selve lønnen, men der trækkes 37% i skat af mine feriepenge. Er dette korrekt?

Mvh
Freja

Payday
marts 13, 2016 12:41 pm

Der skal altid benyttes en del af dit fradrag i beregningen af feriepenge, hvis du er ansat med timeløn. Får udbetalt løn en gang om måneden, skal der anvendes et fradrag i beregningen af dine feriepenge på 3,25*fradraget pr. dag.

Ikke udnyttet fradrag fra din ordinære løn vil ikke blive overført som fradrag i beregningen af dine feriepenge.

Ved beregningen af feriepenge til en fratrådt funktionær anvendes der ikke skattefradrag.

Venlig hilsen
PAYDAY

Comments are closed!

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App