Barselsløn ny overenskomst

Industriens overenskomst for 2023-2025, og som omfatter 600.000 medarbejdere, har udgivet den endelige overenskomst, herunder nye vilkår for løn under barselsorlov.

Da Industriens overenskomst lægger rammerne for øvrige overenskomster, forventes det at nedenstående betingelser, vil være gældende i langt de fleste overenskomster, som vi pt. afventer detaljerne fra.

De nye vilkår træder i kraft for børn født eller modtaget (adoption) den 1. juli 2023 eller senere.

Ændringer:

Mors rettigheder til løn er ikke blevet ændret i den nye overenskomst.

Fars vilkår er blevet forbedret med yderligere 2 uger med løn.

Fælles orlov, der kan fordeles mellem forældrene er blevet udvidet fra 3 til 5 uger.

Efter fødslen har mor ret til at holde 19 uger med fuld løn + yderligere op til 5 uger, såfremt far ikke afholder orlov med de fælles uger.

.Far har ret til at holde 12 uger, hvoraf de 2 uger er fædreorlov, der skal være afholdt inden for de første 10 uger efter fødslen. Herudover har far ret til at holde yderligere op til 5 uger med fuld løn, såfremt mor ikke afholder orlov med de fælles uger.

 

Orlov med løn skal, i lighed med tidligere, være afholdt inden barnet er 52 uger. 

Industriens funktionæroverenskomst 2023-2025 kan downloades her.

 

Lønvilkår mor

Gl. vilkår

Nye vilkår

Anciennitetskrav på terminsdato

9 måneder

9 måneder

4 ugers orlov før fødslen (tidl. graviditetsorlov)

Fuld løn

Fuld løn

10 ugers orlov efter fødslen

Fuld løn

Fuld løn

Yderligere 9 ugers orlov med løn

Fuld løn

Fuld løn

3 uger (forudsat, at far ikke afholder disse uger)

Fuld løn

Fuld løn

NYT: 2 uger (forudsat, at far ikke afholder disse uger)

Fuld løn

Lønvilkår far

Gl. vilkår

Nye vilkår

2 uger (afholdes indenfor de første 10 uger) – tidl. fædreorlov

Fuld løn

Fuld løn

8 ugers orlov

Fuld løn

Fuld løn

NYT: 2 uger

Fuld løn

3 uger (forudsat, at mor ikke afholder disse uger)

Fuld løn

Fuld løn

NYT: 2 uger (forudsat, at mor ikke afholder disse uger)

Fuld løn

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App