Ansattes hjemmearbejde skal indberettes til SKAT

UDGÅET. Medvirkning fra indkomståret 2020 vil befordringsfradraget ikke længere blive beregnet af skat. Læs mere her

Det kan være forbundet med bødestraf ikke at indberette hvilke ansatte, der arbejder hjemmefra.

I forbindelse med den løbende indberetning af lønoplysninger til SKAT indberettes samtidig en oplysning om, hvorvidt SKAT automatisk skal beregne den ansattes befordringsfradrag eller ej.

SKAT’s automatiske beregning af befordringsfradrag

Den automatiske beregning af befordringsgodtgørelse tager udgangspunkt i, at den ansatte arbejder på det sædvanlige arbejdssted (= det registrerede P-nummer) i 216 dage om året. Det svarer til et år med 6 ugers ferie og 6 – 8 dage ekstra uden transport til arbejdsstedet. De ekstra dage kan f.eks. være sygedage.

Den ansattes ansvar

Det er vigtigt, at der indberettes korrekt, da den ansatte kan straffes for overtrædelse af Skattekontrolloven, hvis den ansatte forholder sig passivt til et forkert fortrykt befordringsfradrag på årsopgørelsen. Det vil sige, at det er den ansattes eget ansvar, at der på årsopgørelsen oplyses det korrekte befordringsfradrag.

Virksomhedens ansvar

Virksomheden er ikke længere pligtige til at indberette et ’NEJ’ til automatisk beregning af befordringsfradrag, hvis medarbejderen arbejder mindre end 216 dage om året, som skyldes f.eks.  længerevarende sygdom, orlov o.lign. Til gengæld skal det indberettes blot medarbejderen har en enkelt hjemmearbejdsdag.

Indberetning til SKAT

Indberetningen til SKAT foregår på den måde, at blot der én gang i indkomståret er svaret ’NEJ’ til automatisk beregning af befordringsfradrag, gælder det for hele indkomståret.

Registreringer i PAYDAY

I Payday har vi på basis af de ansattes registreringer korrigeret indberetningen i det omfang, der er registreres ’Hjemmearbejde’ og/eller ’Hjemsendelse’. Derudover indberetter vi også ’NEJ’ til automatisk befordringsfradrag på ansatte, der har fri bil, da dette også er et lovkrav, at virksomhederne skal indberette det.

Arbejdsdage mindre end 216 dage årligt

Som ovenfor nævnt er det ikke længere et lovkrav, at virksomhederne indberetter ’NEJ’ til automatisk befordring i de tilfælde, hvor det er dokumenterbart, at den ansatte arbejder i mindre end 216 dage årligt.  Det er det f.eks. i nedenstående tilfælde:

  • Antal arbejdsdage er mindre end 5 dage ugentligt
  • Længerevarende sygdom
  • Afholdelse af orlov
  • Fritstillet

For at sikre den ansatte for utilsigtet at komme til at overtræde Skattekontrolloven ved passivitet indberetter vi fortsat ’NEJ’ til automatisk beregning af befordringsfradrag i ovenstående tilfælde.

Når SKAT udgiver årsopgørelser for 2020 informerer vi de ansatte om, at de selv skal huske selvangive befordringsfradrag.

Fejlkilder til overholdelse af virksomhedens pligt til korrekt indberetning

For at overholde arbejdsgivernes pligt til at indberette korrekt, bør du foretage en gennemgang af de ansatte, hvor vi fortsat indberetter ’JA’ til automatisk beregning af befordringsfradrag. Det gør vi i nedenstående situationer:

  • Ansatte der blot registrer arbejdstid, også selvom de arbejder hjemmefra
  • Ansatte, der har været hjemsendt i CORONA tiden, og hvor det ikke fremgår af deres registreringer

Du kan danne en rapport i Payday, der viser indberetningen på de enkelte medarbejdere.

Rapporten hedder: HR: Automatisk beregning af befordringsfradrag

 

Læs mere om reglerne på SKAT

 

No Comments

Leave a Reply

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App