DISCO-koder og jobstatus

Regeringen har netop vedtaget en ny lov, der giver den enkelte medarbejder ret til at kende sin DISCO-kode.

Men hvad er en DISCO-kode egentlig?

DISCO-koden er en 6-cifret kode, der beskriver den enkelte medarbejders jobfunktion. Når der indberettes statistikdata til Danmarks Statistik eller til DA, så opsamles medarbejdernes løn på den DISCO-kode, der er tilknyttet den enkelte medarbejder. Det er ikke uden betydning, hvilen kode der anvendes, idet resultatet af de indberettede lønstatistikker benyttes til mange formål.  Bl.a. til ny lovgivning. Men også fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne benytter dataene med stor interesse.

Desværre har de enkelte virksomheder ikke den samme interesse i brugen af de statistikker, der udarbejdes af Danmarks Statistik og DA. Det er der flere årsager til. Den væsentligste årsag ligger i, at statistikkerne udgives lang tid efter materialet er indsamlet, hvorfor værdien ikke har den samme ledelsesmæssige interesse, som de statistikker virksomhedens egen lønadministration kan levere. Og hvis vi skal være helt ærlige, så er der heller ikke mange virksomheder, der er helt seriøse i brugen af diverse statistik koder.

Det kan – og skal vi gøre noget ved.

Men vi kan ikke gøre det alene. Virksomhedens afdelingschefer skal tage aktivt del i det. Det er kun dem, der har de nødvendige detaljer om deres medarbejderes jobfunktioner.

Nu er det så allerede op ad bakke. For det har afdelingscheferne ikke en personlig interesse i – og så kan det være vanskeligt at finde tid til at svare på lønbogholderens spørgsmål om noget så uinteressant som statistikkoder til Danmark Statistik.

Som lønbogholder har du forståelse for, at det ikke er vigtigt for virksomheden, hvorfor du skynder dig at finde en passende kode, så du kan indberette statikkerne rettidigt.

Men er der ikke hjælp at hente hos afdelingscheferne, så kunne vi måske prøve med den enkelte medarbejder?

De vil gerne hjælpe. Det er jo dem selv, det handler om.

Men så bliver det tidskrævende. Det kan nemlig meget hurtigt ende ud i en længere og måske ubehagelig dialog.

Eksempel:

HR-manager: Jeg er HR-manager, så min DISCO-kode er 242400

Lønbogholder: DISCO-koden 242400 forudsætter viden på højeste niveau. I vores virksomhed varetager en HR-manager almindelige kontoropgaver, som f.eks. distribution af personalehåndbøger, bestilling af kildevand til vandautomaterne o.lign. Vi har derfor klassificeret dig med DISCO-koden 441600.

 

DISCO-kode HR manager

Lønbogholderen har ret. Men er det en debat, som lønbogholderen skal tage med de enkelte medarbejdere?

Egentlig ikke. Men hvem skal så?

Og debatten kommer, hvis medarbejderne vil gøre brug af deres nye lovmæssige ret til at kende deres DISCO-kode.

Vi bliver derfor nødt til at forholde os til problemstillingen:

“Vil vi indberette korrekte DISCO-koder eller vil vi undgå en debat med medarbejderne?”

Svaret er enkelt. Koderne skal være rigtige, ellers bryder vi loven!

Men vi har behov for hjælp, hvis vi skal undgå en nedvurderende debat med en medarbejder. Det går sjældent den anden vej, for virksomhederne kalder næppe deres Økonomidirektør for Finansbogholder.

Men kan vi få virksomhederne til at kalde en spade for en spade og lade være med at ‘forfine’ stillingsbetegnelserne?

Det tror vi ikke på i Payday. Der er præstige i titler og visitkort. Virksomhederne vil gerne udadtil signalere, at de f.eks. har en HR-manager ansat, og ikke blot en kontormedarbejder, der er beskæftiget med HR-arbejde. Men det tiltrækker også andre kandidater til de ledige stillinger, hvis stillingsbetegnelsen i jobannoncen er lidt mere fancy end blot kontormedarbejder. Den enkelte virksomhed kan derfor ikke bare nedgradere titlerne til det, som stillingen rent faktisk indeholder. Det kræver en landsdækkende indsats i alle virksomheder, hvis vi skal benytte stillingsbetegnelser, der dækker den reelle jobfunktion.

I Payday er vi på den ene side glade for, at der kommer fokus på DISCO-koderne. Vil vil nemlig gerne synliggøre det arbejde, der ligger i en lønfunktion med at vedligeholde statistikkoder. Men på den anden side forudser vi en spændende og udfordrende dialog med medarbejdere, der ønsker sin DISCO-kode oplyst, og som måske ikke er enig i den kode, som enten virksomheden eller vi har valgt at placere medarbejderen i.

I første omgang har vi derfor sendt lister til samtlige afdelingschefer med oplysning om de DISCO-koder, som vi, eller virksomheden selv, har valgt til de enkelte medarbejdere. Vi håber, at det vil give os en konstruktiv feed-back.

FAKTA OM DISCO-KODER OG JOBSTATUS

Den 6-cifret DISCO-kode er opdelt i 10 hovedafsnit. Det er vigtigt at kende disse hovedpunkter i DISCO-strukturen, da en stillingsbetegnelse i netop din virksomhed, ikke nødvendigvis omfatter den arbejdsfunktion, som den ‘officielle’ stillingsbetegnelse berettiger til.

Du kan søge på stillingsbetegnelsen på enten:

Danmarks Statistik eller DA

I Payday benytter vi søgefunktionen på DA, da den indeholder flere stillingsbetegnelser.

Når du har fundet den 6-cifret DISCO-kode, så brug den ikke ukritisk.

Eksempel:

Hvis du søger på titlen: Butikschef, så får du koden 142010.

Det første ciffer i DISCO-koden – her et 1-tal – signalerer, at der er tale om en medarbejder i øverste ledelsesniveau. Hvis der er tale om en Butikschef for en lille blomsterbutik på gågaden, så må du finde en anden og mere dækkende kode, og eventuelt opgradere koden med den tilhørende kode for jobstatussen. Benytter du den viste kode for en butikschef (142010), så vil medarbejderen indgå i samme lønstatistik som f.eks. butikschefen i Bilka.

DISCO-koden står imidlertid ikke alene. Der skal også tilføjes en jobstatus, som er et tillæg til DISCO-koden, og som giver ekstra information om niveauet indenfor jobfunktionen.

Der er mere end 500 DISCO-koder at vælge imellem, hvorimod der kun er nedenstående 4 jobstatuskoder:

Kode Anføres for:
1 Elever og lærlinge
3 Ledere på overordnet niveau og mellemniveau
5 Medarbejdere med særligt ansvar
9 Almindelige medarbejdere

Eleven, ‘den udlærte’ og afdelingslederen kan således have samme DISCO-kode, og hvor adskillelsen af ansvarsområdet afgøres af jobstatus-koden.

Jobstatuskoden 5 – ‘Medarbejdere med særligt ansvar’ er ofte kilde til misforståelser. Mange tror fejlagtigt, at hvis der er ansvar i jobbet, så er medarbejderens jobstatus kode 5.

Der er nok ikke nogen, der er uenig i, at en pilot har et særligt ansvar.

Men piloten har faktisk en jobstatus som ‘almindelig medarbejder’. DISCO-koden for piloter (315300) fortæller jo netop, at det er en pilot. Det særlige ansvar ligger hos kaptajnen, som har samme DISCO-kode, men som med jobstatuskode 5 fortæller, at hans ansvar indenfor jobfunktionen er større end normalt.

Så selvom vi alle går og synes, at vi har et særligt ansvar i jobbet, så gælder det faktisk for de fleste af os, at vores jobstatus er kode 9 – Almindelig medarbejder.

Og så til slut en lille undren:

Med alt det Danmarks Statistik forlanger af teknisk viden om DISCO-koder, jobstatuskoder og meget mere, så kan man undre sig over, at vi lønbogholdere er placeret med en lavere rangering end f.eks. en debitor- eller kreditorbogholder. Men vi behøver jo heller ikke at forstå det hele 🙂

 

lønbogholder disco kode

 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App