Elev lønninger

I de kommende måneder tiltræder mange nye elever rundt omkring på arbejdspladserne. Elever skal aflønnes efter den overenskomst, som er gældende for området – også selvom virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst. Vi har her samlet gældende lønsatser fra et udpluk af forskellige overenskomster.

elever

 

 

 

 

Generelle vilkår for elever

Elever, der er igang med en erhvervsuddannelse, skal aflønnes efter gældende overenskomst for området. Virksomheder, der ansætter en elev, og som ikke i forvejen har medarbejdere ansat under en overenskomst, vil derfor i mange tilfælde skulle foretage nogle justeringer i lønsystemet til f.eks. administration af fritvalgsopsparing, pension, regnskab med feriefridage, udbetaling af forskudttidstillæg og meget andet, som kan være gældende i den respektive overenskomst, og som måske ikke er en del af den lønpakke, der tilbydes virksomhedens øvrige medarbejdere.

Afhængig af virksomhedens kompetencer til overenskomstforståelse, kan det derfor være en udfordring at få lønadministrationen tilrettet til de nye forhold, som der skal tages højde for i lønafregningen af en elev. Vær også opmærksom på ferielovens §9, som omfatter en særregel for elever. Vi har her samlet et par af de store overenskomsters minimumslønninger til elever, der er under 25 år ved uddannelsens start. Voksenelever – dvs. elever, der er fyldt 25 år ved uddannelsens start, skal i langt de fleste overenskomster aflønnes som en ufaglørt medarbejder. Der henvises til gældende overenskomst.

BUTIKSELEV – Dansk Erhverv / HK

Pr. 1/3-2014 Pr. 1/3-2015 Pr. 1/3-2016
1. år          10.232          10.386          10.541
2. år          11.418          11.589          11.763
3. år          12.562          12.750          12.941
4. år          13.608          13.812          14.019

Elever der, forud for uddannelsesforholdets start, har bestået højere handelseksamen, studentereksamen eller højere teknisk eksamen, ydes et tillæg til de ovennævnte lønninger på 805 kr. pr. måned. Hvis uddannelsen er kortere end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende.

Læs mere om butikselevers rettigheder i henhold til overenskomsten. 

Satser for arbejde på forskudte tider

 

KONTORELEV – Dansk Erhverv arbejdsgiver / HK Privat

Pr. 1/3-2014 Pr. 1/3-2015
1. år          10.273          10.468
2. år          11.463          11.681
3. år          12.611          12.851
4. år          13.662          13.921

Elever der, forud for uddannelsesforholdets start, har bestået højere handelseksamen, studentereksamen eller højere teknisk eksamen, ydes et tillæg til de ovennævnte lønninger på 815 kr. pr. måned.

 

KONTORELEV – Industriens funktionæroverenskomst mellem CO-industri og Dansk Industri

Pr. 1/3-2014 Pr. 1/3-2015
1. år          10.375          10.570
2. år          11.495          11.715
3. år          12.640          12.880
4. år          13.665          13.925

Elever der, forud for uddannelsesforholdets start, har bestået højere handelseksamen, studentereksamen eller højere teknisk eksamen, ydes et tillæg til de ovennævnte lønninger på 940 kr. pr. måned.

 

Tekniske designere – Dansk Erhverv Arbejdsgiver / Teknisk Landsforbund

Pr. 1/3-2014 Pr. 1/3-2015
         14.148          14.417

 

 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App