Butiksoverenskomst 2014-2017

Overenskomst mellem HK og Dansk Erhverv

Opdateret 16-04-2014:

Overenskomsten er endeligt vedtaget.

 

Der er indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3-årig periode.

De økonomiske hovedpunkter i den nye aftale fremgår af nedenstående:

 

  1. marts 2013 1. marts 2014 1. marts 2015 1. marts 2016
Minimalløn, faglært over 18 år          116,82         118,32         119,97         121,77
Minimalløn, butiksmedhjælpere over 18 år          112,14         113,64         115,29         117,10
Minimalløn, ufaglært over 18 år          107,47         108,96         110,62         112,42
Minimalløn, under 18 år            61,01           61,86           62,81           63,86
Ancienntetstillæg              2,90             2,90             2,90             2,90
Forskudttidstillæg:        
- hverdage efter kl. 18:00           24,05           24,40           24,80           25,20
- lørdage efter kl. 15:00           42,65           43,30           44,00           44,75
- søndage (alle timer)           48,25           49,00           49,80           50,60
Fritvalgsopsparing             1,0%            1,3%            1,7%             2,0%

 

 

 

ØVRIGE ÆNDRINGER:

Pension af ferietillæg:

Med virkning fra den 1. maj 2014 indgår ferietillæg til medarbejdere med ret til løn under ferie i den pensionsgivende løn (dette svarer til en stigning på 0,08%).

Løn under orlov:

Pr. 1. juli 2014 forhøjes maksimumbetalingen under forældreorlov fra 135,00 kr. til 140,00 pr. time.

Forældreorlovsperioden udvides ligeledes pr. 1. juli 2014 med 2 uger, således at den ialt udgør 13 uger. (Dog maks 8 uger til den ene af forældrene, hvilket er en uge mere end de nuværende bestemmelser).

Pensionsbidraget til kvinder på orlov forhøjes til 1.360,00 pr. måned i de 14 ugers barselsorlov (stigning på 360,00 kr. pr. måned).

Dansk Erhverv har tilkendegivet, at de vil arbejde for, at refusionsmulighederne i DA-Barselsfond udvides i overensstemmelse med de nye overenskomstmæssige bestemmelser.

Bidrag til uddannelsesfond:

Bidrag til uddannelsesfond forhøjes med 82,50 kr. årligt pr. fuldtidsansat pr. 1. marts 2014 (stigning 21,1%). Stigningstakten fortsætter i de kommende år.

 

 

 

 

 

 

Payday © 2019 |  Om os  |  Kontakt