Ventetid på sygedagpengerefusion

Der er i øjeblikket en lang ventetid på behandling af sygedagpengerefusioner.

 

Information fra NemRefusion:

På grund af Corona foretages der ekstraordinært mange indberetninger i NemRefusion. Det betyder, at indberetninger for øjeblikket midlertidigt ophobes i NemRefusion og der kan være flere dages ventetid på, hvornår NemRefusion modtager en indberetning, til det bliver muligt at sagsbehandle den i Kommunernes sygedagpengesystem.

Ovenstående betyder ikke, at der kun er et par dages ventetid på udbetaling af sygedagpengerefusioner. Under normale omstændigheder modtages refusionsansøgninger i kommunerne samme dag, som de indberettes. Pt. er den systemmæssige behandling forsinket, så kommunerne ikke modtager ansøgningerne før efter adskillige dage.

Når ansøgningerne tilgår kommunerne, skal de sagsbehandles. Da denne proces er noget tungere end den systemmæssige behandling i NemRefusion, medfører det en ganske lang behandlingstid på udbetaling af sygedagpengerefusioner. Op til 3 måneders forsinkelse er ikke ualmindelig, men varierer dog fra kommune til kommune.

Flere kommuner har skrevet om ventetiden på kommunens websiste. F.eks. Hillerød kommune, som har skrevet:

Der er i øjeblikket længere ventetid på behandling af ansøgninger om sygedagpenge og sygedagpengerefusion. Dette skyldes en ekstraordinær stigning i antallet af sager som følge af lovændringerne i forbindelse med COVID-19-sygemeldinger. Vi beklager ventetiden og behandler ansøgningerne hurtigst muligt i den rækkefølge, de kommer ind.

 

 

 

 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App