Butiksoverenskomst 2014-2017

Vi har her samlet en række af de spørgsmål, som vi jævnligt bliver stillet omkring regler og rettigheder i henhold til gældende overenskomst for butikspersonale.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

untitled

Hvor mange timer må jeg arbejde om ugen?

Hvis der på din arbejdsplads er lavet en 16-ugers plan, så må den enkelte uge være planlagt helt op til 45 timer, blot der over en 16-ugers periode i gennemsnit er planlagt, hvad der svarer til din ugentlige arbejdstid.

Hvis der er planlagt mere end 45 timer på en enkelt uge, så har du krav på overarbejdsbetaling for de timer, der ligger udover 45 timer.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over en 16-ugers periode, må ikke overstige 48 timer incl. overarbejde. (EU-arbejdstidsdirektivet).

Jeg er blevet bedt om at arbejde over. Har jeg pligt til det?

Ja, det har du, hvis du er ansat på fuld tid (37 timer pr. uge).

Overarbejde skal så vidt muligt varsles dagen før. Men ved akutte situationer, f.eks. en kollegas sygdom, så kan du blive varslet til overarbejde med meget kort varsel.

Hvis du er deltidsansat (kontrakt med mindre end 37 timer pr. uge), så kan det kun undtagelsesvist aftales, at du arbejder flere timer. Vær opmærksom på, at du først har krav på overarbejdsbetaling for de timer, der ligger ud over 37 timer ugentligt.

Jeg er blevet varslet til overarbejde, men det blev aflyst. Har jeg krav på ekstra løn?

Hvis aflysningen sker senere end 4 timer før det varslede overarbejde, så har du krav på 1 timeløn + 50%.

Sker aflysningen tidligere end 4 timer, så har du ikke krav på ekstra.

Har jeg krav på at holde pause?

Hvis din arbejdstid overstiger 5 timer, så har du krav på 1/2 times pause (som du selv betaler).

På lørdage med lukketid kl. 14:00 eller andre dage med lignende længde, kan det aftales, at der ikke holdes pause.

Der er lagt 1½ times pause ind i min arbejdsplan. Kan det forlanges, at jeg holder så meget pause?

Hvis arbejdsdagen overstiger 7½ time (excl. pauser), så må din chef gerne lægge pauser ind på i alt 1½ time. Hvis arbejdsdagen er mindre end 7½ time (excl. pauser), så kan du gøre gældende, at du maksimalt vil holde 1 times pause.

Du betaler selv for dine pauser.

Kan min chef selv bestemme, hvordan arbejdstiden skal placeres?

Både ja og nej.

Der er bestemmelser om arbejdstidens placering i overenskomsten. Men de fleste af disse bestemmelser kan fraviges ved aftale.

En sådan aftale vil typisk fremgå af din ansættelsesaftale.

Hvis du ikke har indgået aftale om fravigelse af bestemmelserne, så har du ret til at nægte arbejde efter kl. 17:45 i mere end to dage ugentligt – og ikke efter kl. 14:15 mere end hver anden lørdag.

Hvis du arbejder i en butik, så skal arbejdstiden som hovedregel placeres på en sådan måde, at du over en 16-ugers periode har fri i mindst 9 weekender (lørdage og søndage).

Arbejdstiden skal i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage.

Får jeg ekstra frihed, hvis en helligdag falder på min normale fridag?

Ja, det gør du, hvis din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på mere end 10 timer.

Det tidligere begreb ‘erstatningsfridag’ fremgår ikke længere af overenskomsten. Fridagen kan derfor godt placeres ved, at du over en 16-ugers periode, bliver reduceret i timer over flere dage.

Eksempel:

Hvis din gennemsnitlige arbejdstid er på 37 timer, så skal du på en 16-ugers periode arbejde i 592 timer (37*16=592).

Er der 1 helligdag i perioden, så bliver den samlede arbejdstid reduceret med 7½ time, så du i en 16-ugers periode med 1 helligdag, kun skal arbejde i 584½ time (592-7½=584½).

For hver helligdag i perioden fratrækkes således 7½ time.

For deltidsansatte (normal arbejdstid mindre end 37 timer ugentligt) fratrækkes følgende:

Ugentlig   arbejdstid Reduktion pr. helligdag
Over 10 timer 3½ time
Over 20 timer 4½ time
Over 25 timer 5½ time
Over 30 timer 7 timer
37 timer / uge 7½ time

Jeg har været syg på min normale fridag. Har jeg ret til fri på et andet tidspunkt?

Nej, sygdom på en fridag giver ikke ret til frihed på et andet tidspunkt.

Hvornår får jeg ret til at holde feriefridage?

Feriefridage afholdes i ferieåret 1. maj til 30. april. Hvis du, i dit tidligere job, allerede haft feriefridage til ferieåret, så vil du først have ret til feriefridage på din nuværende arbejdsplads den efterfølgende 1. maj. Dog tidligst efter 9 måneders ansættelse.

Man kan således ikke ved et jobskifte få feriefridage på både gammel og ny arbejdsplads i samme ferieår.

Hvordan ved min nye arbejdsplads, om jeg har holdt feriefridage på min gamle arbejdsplads?

Din nye arbejdsplads kan kun finde ud af dette ved at spørge dig. Det er forskelligt, hvordan de enkelte virksomheder håndterer dette spørgsmål. Nogle virksomheder beder dig udfylde en ‘Tro- og love blanket’, hvorimod andre virksomheder vælger ikke at undersøge det, men blot tildele dig feriefridage efter 9 måneders ansættelse.

Kan jeg få mine feriefridage udbetalt i stedet for at holde fri?

Hvis du ikke har afholdt dine feriefridage ved udløbet af ferieåret (30. april), så kan du inden 3 uger bede om at få de ikke afholdte dage udbetalt.

Du har krav på udbetaling af ikke afholdte feriefridage samtidig med din løn for juni måned.

Hvad sker der med mine feriefridage, når jeg fratræder?

Når du fratræder din stilling, har du krav på skriftligt at få oplyst hvor mange feriefridage, du har til rest. (Hvis det fremgår af din lønseddel, så har du fået information om det skriftligt via lønsedlen).

Dit eventuelle krav om udbetaling afhænger af, om du får ret til feriefridage på din nye arbejdsplads i det igangværende ferieår. Hvis du ikke har det, så kan du rette henvendelse til din gamle arbejdsplads, når ferieåret er gået (30. april), og bede om udbetaling af de ikke afholdte feriefridage.

Dit krav om udbetaling skal være din gamle virksomhed i hænde senest den 30. september.

Jeg har brugt alle mine feriefridage, når jeg fratræder. Men har jeg ikke optjent nogle feriefridage, som jeg kan få udbetalt?

Nej. Der optjenes ikke til feriefridage, som det sker med feriepenge. Feriefridagene tildeles hvert år den 1. maj. Fratræder du med udgangen af f.eks. april måned ,så har du ingen ret til nye feriefridage fra den virksomhed, som du har været ansat i.

(OBS. Dette er gældende for Butiksoverenskomsten. Der er overenskomster, der har andre regler om feriefridage).

Har jeg ret til fri, når mit barn bliver syg?

Hvis dit barn er under 14 år, og du har været ansat i virksomheden i mindst 6 måneder, så har du ret til fri med fuld løn på barnets 1. sygedag.

Er du mødt på arbejde, og bliver kaldt hjem til et sygt barn, så tæller det for barnets 1. sygedag, også selvom du måske har været på arbejde det meste af dagen, når du bliver kaldt hjem for at passe dit syge barn.

Det er kun den ene af forældrene, der har ret til barnets 1. sygedag. I kan som forældre derfor ikke på skift holde barnets 1. sygedag to dage i træk.

Hvis du ikke har anden pasningsmulighed på barnets 2. sygedag, så plejer de fleste arbejdspladser at være fleksible med at du kan holde en ferie- eller feriefridag med kort varsel.

Har jeg ret til en pensionsordning?

Hvis du er fyldt 20 år (dog undtaget elever), så har du  ret til en pensionsordning efter 3 måneders uafbrudt ansættelse i en/flere virksomheder under butiksoverenskomsten. Eller hvis du ved ansættelsen i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspension, som er baseret på en kollektiv aftale.

Hvorfor får jeg mindre udbetalt, når jeg kommer med i pensionsordningen?

Når du indtræder i firmaets pensionsordning, så skal du selv indbetale en andel af pensionen. Pr. 1. januar 2014 udgør din egen andel 3,8% af din løn. Firmaets andel udgør 7,7%.

Hvad er en Fritvalgsordning?

En Fritvalgsordning er en opsparing, som din arbejdsgiver betaler. Du kan frit vælge, om du ønsker opsparingen overført til din pensionsordning (hvis du har en sådan), eller om du ønsker opsparingen udbetalt over din løn.

Hvis du ønsker opsparingen udbetalt over lønnen, så har du krav på det i forbindelse med, at du holder fri. F.eks. ferie, fridage, helligdagene eller lignende. Dog maksimalt 2 gange årligt. Udbetaling foregår ved, at du senest den 10. i en måned meddeler dit lønkontor, hvor meget du ønsker udbetalt (dog maks det opsparede beløb).

Vær opmærksom på, at der på din arbejdsplads kan være indgået særlige aftaler omkring udbetaling af fritvalgsopsparingen. Er du i tvivl om reglerne, så kan du altid hente information på dit lønkontor.

Du vil altid få din opsparing udbetalt ved fratrædelse.

Har jeg krav på ekstra betaling, når jeg arbejder om søndagen?

Ja, du har krav på tillæg på følgende tider:

Hverdage efter kl. 18:00

Lørdage efter kl. 15:00

Alle timer om søndagen

Du kan se gældende satser på Paydays web-site:

http://www.payday.dk/oevre-navigation/nyheder/butiksoverenskomst-2014-2017/

Der er ikke overenskomst på min arbejdsplads. Gælder de samme regler mig?

Nej.

De svar vi har skrevet her i bloggen er kun gældende, såfremt din ansættelse er omfattet af butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK

Hvis der ikke er overenskomst, så skal du kontrollere din ansættelsesaftale og din virksomheds personalehåndbog for at se de regler, der gælder dig.

Er jeg dårligere stillet, når der ikke er overenskomst på min arbejdsplads?

Det kan vi kun svare på, hvis vi kender de vilkår, som du er ansat under.

Men som hovedregel, vil der være områder, hvor du er dårligere stillet uden en overenskomst. Men der kan sagtens være andre områder, hvor du er bedre stillet – eller måske har mere fleksible vilkår, end det er muligt i en virksomhed med overenskomst.

Mange virksomheder uden overenskomst vælger i deres regelsæt at følge de mest væsentlige punkter i overenskomsten. Hvis du er i tvivl om de regler, du er ansat under, så spørg i HR-afdelingen eller på lønkontoret. Her vil du næsten altid kunne få svar på dine spørgsmål.

Hvis du er medlem af en fagforening, så vil du også kunne spørge din fagforening om dine rettigheder.

 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App