Fri bil – Miljøafgift

Miljøafgift til brug for beskatning af fri bil kan findes motorregistreret på dette link.

Ferie med løn

Medarbejdere, der er ansat med vilkår, hvor der modtages løn under ferie, bliver ofte overrasket over, at der…

Beregning af ny månedsløn ved ændring i arbejdstid

Hvis den ugentlige arbejdstid skal ændres, kan du i ‘Værktøjskassen’ på Payday’s web-site finde et skema, du kan…

Refusionsregler ved adoption

Har du en medarbejder, der skal adoptere et barn fra udlandet, kan der for begge forældre søges refusion…

Anmeldelsfrist for refusionsansøgning

Som vi tidligere har skrevet om, så forlænges arbejdsgiverperioden fra 21 dage til 30. dage pr. 2. januar…

Sygedagpengesatser gældende fra 2. januar 2012

Nye sygedagpengesatser gældende fra 2012. Pr. time 106,49 kr. (2011: 103,51) Pr. uge     788,00 kr. (2011: 766,00)…

Refusion til medarbejdere ansat i flexjob reduceres

Det har hidtil være muligt at tillægge arbejdsgiverens udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring i…

Det er ikke strafbart at arbejde på stillads i spirituspåvirket tilstand

Hverken i arbejdsmiljøloven eller andre love findes der bestemmelser, der forbyder en stilladsarbejder at arbejde i spirituspåvirket tilstand….

Flere omkostninger til arbejdsgiverne ved længerevarende sygdom

Fra og med 2. januar 2012 er arbejdsgiverperioden ved længerevarende sygdom forlænget fra 21 kalenderdage til 30 kalenderdage….

Ny principiel dom fra Vestre Landsret om 120-dages reglen (optælling af dage)

Den 21. september 2011 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, der angik hvorvidt en opsigelse med det forkortede…

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App