Refusion til medarbejdere ansat i flexjob reduceres

Det har hidtil være muligt at tillægge arbejdsgiverens udgifter til AER (arbejdsgivernes elevrefusion), AES (arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring) og arbejdsskadeforsikring i beregningen af tilskuddet til flexjob.

Ankestyrelsen har imidlertid ændret en tidligere afgørelse, således at det fremover kun er muligt at medregne arbejdsgiverens andel af det beløb, der indbetales til ATP og eventuelt andre pensionsordninger m.v., hvor også den ansatte bidrager.

Ankestyrelsens principafgørelse kan læses her:

http://ast.kommuneinformation.dk/PrincipAfgoerelser/Aktuelle/Aktive/2011/August/147-11.aspx

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App