Betaling fra Udbetaling Danmark

Har du ansøgt om barselsrefusion på NemRefusion, modtager du et (uidentificerbart) beløb på virksomhedens bankkonto fra Udbetaling Danmark.

Tidligere blev barselsrefusioner modtaget fra kommunerne, og der blev fremsendt en specifikation (dp 133 Specifikation af lønrefusion). På denne specifikation kunne du se dels hvilken medarbejder, der var tale om – men også refusionsperioden og et beløb pr. lønmodtager.

I forbindelse med kommunerne centralisering til Udbetaling Danmark er denne specifikation blevet ændret, så der nu blot fremgår et samlet beløb på virksomhedens NemKonto.

Har du behov for en specifikation af beløbet til brug for kontering på de enkelte kostcentre eller til kontrol af det modtagne beløb, skal du derfor logge ind på NemRefusion. Her vælger du menuen: Udbetalinger.

I denne oversigt finder du en linje pr. medarbejder, refusionperiodens længde og det refunderede beløb. Yderst til højre udfor hver linje kan du downloade en pdf-fil med den fulde specifikation til brug for bogholderiet.

Det hjælper ikke at kontakte Udbetaling Danmark telefonisk, da de ikke besvarer spørgsmål til specifikation af udbetalte beløb.

Denne ændring i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark, har vi i Payday oplevet som en serviceforringelse overfor de enkelte virksomheder. Vi har derfor kontaktet Udbetaling Danmark og spurgt til, hvad de agter at gøre, så vi ikke i de enkelte virksomheder skal opleve mere administration i forbindelse med modtagelse af refusioner.

Vi håber naturligvis, at de ekstra administrative byrder, som er blevet påført de enkelte virksomheder i forbindelse med centraliseringen til Udbetaling Danmark, er af forbigående karakter, og at Udbetaling Danmark snarest vil finde en løsning til gavn for erhvervslivet.

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App