Refusionsregler ved adoption

Har du en medarbejder, der skal adoptere et barn fra udlandet, kan der for begge forældre søges refusion for indtil 4 uger før adoptionstidspunktet (kan i særlige tilfælde forlænges).

Der kan dog tidligst søges refusion fra den dag, hvor forældrene rejser ud af Danmark for at hente barnet. Bed medarbejderen om at gemme flybilletten til eventuel senere dokumentation overfor kommunen.

Fra den dag barnet modtages – og her regnes fra den dag, hvor barnets pas udleveres til forældrene – kan der søges refusion for orlov efter samme princip som ved en almindelig fødsel. Hjemrejsedatoen har således ingen indflydelse på refusionssagen.

Barnets pas kan muligvis være udstedt før forældrene modtager det. Hvis det er tilfældet, vil det være en god ide, hvis forældrene har mulighed for at kunne dokumentere hvilken dato, de har fået udleveret passet.

Prøv eventuelt at kontakte kommunen med henblik på udsættelse af ansøgningsfristen indtil forældrene er kommet tilbage til Danmark. Det viser sig nemlig ofte, at flere af datoerne er blevet ændret i forhold til det oprindelige planlagte. Det er administrativt lettere for både arbejdsgiver og kommune ikke at skulle ændre i allerede anmeldte sager.

adoption

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App