Ferietillæg

Hvem har ret til Ferietillæg - og hvad dækker det?

Medarbejdere med ret til løn under ferie, har ret til at få udbetalt 1% i ferietillæg.

Ferietillægget er en kompensation for, at 5 ugers ferie udgør lidt mindre end feriepengene, som er på 12,5% af den ferieberettiget løn.

Ferietillægget skal udbetales i takt med at ferien afholdes, men kan også udbetales samlet ved ferieårets begyndelse.

Læs mere om Ferietillæg på Paydays blog.

http://blog.payday.dk/ekstra-loen-maj-maaned-ferietillaeg/

 

 

Payday © 2019 |  Om os  |  Kontakt