Ferieplanlægning – ny ferielov

Optjener du nok feriedage til dine ferieønsker i 2020 og 2021

Er du endnu ikke helt fortrolig med reglerne i den nye ferielov, eller måske blot lidt usikker på, om du nu også har nok feriedage til rådighed til din planlagte ferie i 2020 og 2021, kan du her downloade en fil, hvor du kan indtaste dine ferieønsker pr. måned. Filen viser, om du har feriedage til rådighed til dine ferieønsker.

Download PAYDAY’s ‘ferieberegner’

Optjente feriedage til 'miniferieåret' / indefrosne feriepenge

Modtager du fast månedsløn via Payday, kan du i din profil, danne en rapport, der viser dels hvor mange feriedage, du har optjent til ‘miniferieåret’, samt løbende følge med i, hvor mange indefrosne feriepenge, du har optjent.

Rapporten: AKTUELT – NY FERIELOV – finder du i menuen: Rapporter > Opret rapport

Feriefridage / 6. ferieuge

Feriefridage / 6. ferieuge er IKKE omfattet af den nye ferielov, hvorfor der i udgangspunktet ikke er ændrede regler for, hvordan feriefridage tildeles/optjenes, og i hvilken periode, de skal afholdes.

Er du ikke blevet informeret om ændrede regler for feriefridage på din arbejdsplads, gælder de regler, der hele tiden har været gældende.

Medmindre, din arbejdsgiver har informeret om ændrede regler, gælder de vilkår, som hele tiden har været gældende, og som fremgår af enten din kontrakt eller personalehåndbog.

Er du ansat under en overenskomst, er det overenskomstens bestemmelser, der er gældende.

Ændring af reglerne for feriefridage

I løbet af foråret 2020 forhandler arbejdsmarkedets parter om en fornyelse af de private overenskomster. Vi har en forventning om, at der i disse forhandlinger, vil blive ændret på reglerne for feriefridagene, så de også kommer til at følge perioderne i den nye ferielov.

Den 9. februar blev Dansk Industri og CO-industri, som nogle af de første, enige om en ny 3-årig fornyelse af Industriens Overenskomster

Omkring feriefridage fremgår det af aftalen:

”Strømlining af regler for feriefridage mv.

Overenskomstens regler om bl.a. ferie, feriefridage og Fritvalgs Lønkonto strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020”

Pt. er der ikke flere detaljer om, hvilken ’strømlining’, der påtænkes. Det venter vi på med spænding, og vil selvfølgelig informere herom lige så snart vi ved mere.

Er du ikke omfattet af en overenskomst, og alligevel har feriefridage, gælder de regler, der er bestemt på din arbejdsplads.

Vi har i løbet af efteråret og her i årets første måneder modtaget mange spørgsmål fra HR-afdelingerne rundt omkring.

Vores anbefaling har været – og er fortsat: ”Vent med en ændring til vi kender arbejdsmarkedets parters løsning om en overgangsordning af feriefridage til at følge det nye ferieår”

Denne afventende holdning skyldes, at det kan være meget forvirrende for medarbejdere, der skifter job, hvis der er flere forskellige optjenings- og afholdelsesprincipper.

Har din arbejdsgiver ikke meldt noget ud om en ændring af feriefridagene, vil de bestemmelser der hidtil har været gældende fortsat være det uden ændringer.

Som det fremgår af ovenstående vedrørende feriefridage, ved vi ikke noget konkret endnu. Kun at du ikke skal være nervøs. Din arbejdsgiver er bundet af den kontrakt og/ eller personalehåndbog, der gælder for dig.

Dette kan ikke blive ændret til ugunst for dig med tilbagevirkende kraft!

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på i rapporten:

AKTUELT – NY FERIELOV

eller i ferieplanlægningsfilen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. 

Modtager du din løn via Payday, skal du sende en besked med beskedtypen:

‘Feriespørgsmål – ny ferielov’

Modtager du ikke løn via Payday, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os via vores kontaktformular – eller via nedenstående kommentarfelt.

No Comments

Leave a Reply

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App