Ny ferielov – Hvad betyder den for dig

Mister jeg feriedage? – Er efterårsferien i 2020 i fare?

Du mister ingen feriedage. I den nye ferielov kan du fortsat afholde 5 ugers ferie om året, og du vil heller ikke miste feriedage i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Omvendt får du heller ikke ekstra feriedage ud af omlægningen, men du vil opleve en ferielov, der er mere fleksibel, idet du kan strække afholdelse af den optjente ferie til 16 måneder mod i dag kun 12 måneder.

Ferieåret 2019/20

Den ferie, du har optjent i 2018, kan du på hel normal vis, og efter de gamle regler, afholde i perioden 1/5-2019 – 30/4-2020.

Har du ikke afholdt hele din ferie fra optjeningsåret 2017 (ferieåret 2018/19), kan du efter de regler, der gælder hos din arbejdsgiver, fortsat få overført ferie til afholdelse i det nye ferieår (1/5-2019 – 30/4-2020).

For langt de flestes vedkommende vil den nye ferielov, derfor først få effekt fra 1. maj 2020 – eller måske endda først fra den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft i sin helhed. Mere herom senere.

For langt de fleste af os er der derfor ingen grund til at tænke ‘den nye ferielov’ ind i planerne allerede nu. Men hører du til dem, der planlægger ferie flere år frem, vil det være en god idé at læse lidt mere om overgangsbestemmelserne.

Overgangsperiode

I perioden 1/1-31/8 -2019 optjener du også ferie helt som du plejer. Dvs. 2,08 dage pr. måned. Pr. 31/8-2019 har du således optjent 16,64 dage (2,08 dage x 8 måneder).

Denne ferie kan du afholde fra 1/5-2020 – 31/8-2020.

Har du ikke afholdt hele din opsparede ferie (16,64 dage + eventuelle overførte dage), kan disse dage overføres til afholdelse frem til 31/12-2021.

Indefrysningsperiode

Ferie optjent i perioden 1/9-2019 til 31/8-2020 kaldes “indefrysningsperioden”. I den periode optjener du 25 dage (12 måneder * 2,08 dage). Men egentlig er det helt ligegyldigt, hvor mange dage, du optjener i den periode. Det interessante er, at der optjenes feriepenge som vil blive udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.

Der optjenes løbende 12,5% af din ferieberettigede løn. Det er de optjente feriepenge, der vil blive indefrosset, og som du kan få udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

“Fondsferiepenge”

Er du ny på arbejdsmarkedet og tiltræder efter den 1. januar 2019, er der en særlig overgangsordning for dig. Du vil have mulighed for at afholde op til 8,32 dage fra den periode, der for øvrige medarbejdere bliver indefrosset.

Ny ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1/9-2020.

Fra denne dato optjener du fortsat 2,08 dage pr. måned. Det nye er, at du kan afholde de optjente feriedage allerede i måneden efter de er optjent. Dvs. du kan i oktober 2020 afholde de 2 dage, du har optjent i september 2020.

Hvor du tidligere har optjent ferie i et kalenderår til afholdelse i ferieåret, der starter 1/5 efter optjeningsåret, kan du således holde ferie samtidig med, at du optjener ferien.

I det gamle ferieår var både optjeningsår og ferieår (afholdelsesperiode) på 12 måneder.

I den nye ferielov er optjeningsåret fortsat på 12 måneder (1/9-31/8), men du har 16 måneder til at afholde ferien i. Optjent ferie i september 2020 kan således afholdes helt frem til 31/12-2021.

 
Optjening af ferie
Afholdelse af ferie
Gammel ferielov
1/1-31/12
(12 måneder)
1/5-30/4
(12 måneder)
Ny ferielov
1/9-31/8
(12 måneder)
1/9-31/12
(16 måneder)

Overførsel af ferie

Der er ingen ændringer i principperne for overførsel af ikke afholdt ferie fra et gammelt ferieår til et nyt ferieår. Her gælder de regler for overførsel af ferie, som er bestemt i den virksomhed, du er ansat i.

Er efterårsferien i 2020 i fare?

Efterårsferien er selvfølgelig ikke i fare!

Har du planlagt at holde efterårsferie, og i øvrigt kan få det godkendt på din arbejdsplads, kan du trygt og roligt planlægge din efterårsferie.

”Faresignalerne” ligger i, at du kan risikere et løntræk, når du holder ferie.

Under forudsætning af, at du har været i beskæftigelse fra 1/1-31/8 2019 + september 2020, har du optjent ret til at holde 18,72 feriedage med løn til afholdelse i perioden 1/5-31/10 2020.

Har du planlagt at holde 3 ugers sommerferie + 1 uges efterårsferie, i alt 20 dage, vil du derfor kunne risikere et løntræk på 1,28 dage.

Forskudsferie

I den nye ferielov kan en arbejdsgiver tillade, at der afholdes forskudsferie. Dvs. afholdelse af ferie, der endnu ikke er optjent. Men dette er ikke en ret, du har som medarbejder. Beslutningen om forskudsferie ligger hos den enkelte arbejdsgiver.

Inden du tænker; ”Det er for dårligt, hvis min arbejdsgiver ikke vil tillade forskudsferie”, skal du vide, at der kan ligge nogle hensyn til netop dig bag en sådan beslutning. Åbnes sluserne for forskudsferie, vil der helt uundgåeligt være medarbejdere, der kommer til at skylde for mange feriedage til arbejdsgiveren – og der kommer desværre en dag, hvor denne regning skal betales.

Du mister ingen feriedage ved overgangen til den nye ferielov

Fra 1. januar 2019 – 31. december 2020 optjener du 25 feriedage, som du kan afholde fra 1. maj 2020 – 31. december 2020. Af de 25 feriedage kan du vente med at holde 8,32 dage helt frem til den 31. december 2021.

Revideret 12-06-2019

Modtag vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder om lønadministration. 

No Comments

Leave a Reply

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App