Når der er travlt, så ryger ferien

Det er overskriften på mange af landets netaviser i dag. I artiklerne, der har baggrund i en omfattende…

Ferie med løn

Medarbejdere, der er ansat med vilkår, hvor der modtages løn under ferie, bliver ofte overrasket over, at der…

Beskatning af feriepenge ved fratrædelse

SKAT har nu udsendt årsopgørelser for indkomståret 2011. I lighed med tidligere år overrasker det mange, der har…