Løntræk ved afholdelse af ferie

Hvis du er ansat med vilkår, hvor du holder ferie med løn, og endnu ikke har optjent ret til ferie hos din nuværende arbejdsgiver, så bliver du trukket over lønnen, når du holder ferie.

Løntrækket udgør 4,8% af månedslønnen pr. afholdt feriedag. Jvf. Ferielovens §8, stk. 2.

Eksempel:

Månedsløn *)       20.000 kr.
4,8% heraf           960 kr.
Løntræk ved 1 uges ferie =        4.800 kr.

*) Hvis du har personalegoder f.eks. fri bil eller telefon, så tillægges personalegoderne i beregningsgrundlaget.

Er du deltidsansat og arbejder mindre end 5 dage ugentligt, så holder du også ferie på de arbejdsfrie dage. I PAYDAY får vi ofte spørgsmål fra deltidsansatte medarbejdere, der føler, at vi har trukket dem for meget i løn.

Det er forståeligt nok, hvis du f.eks. kun arbejder 3 dage ugentligt, at det ikke virker helt logisk, at du bliver trukket over lønnen for et beløb, der umiddelbart ser ud til at svare til 5 arbejdsdage.  Men hvis du regner efter, så svarer løntrækket til den løn, som du oppebærer pr. uge.

Hvis vi sammenligner to medarbejdere med samme månedsløn, men hvor den ene arbejder 5 dage pr. uge, og den anden arbejder 3 dage ugentligt, så har begge medarbejdere samme ugeløn, og skal derfor trækkes over lønnen for samme beløb ved en uges ferie.

Vender vi regnestykket om, så skal den løn, der er tilbage efter løntrækket ved en uges ferie svare til 16,66 dage (ca. 77% af månedslønnen) for en fuldtidsansat. For en deltidsansat med en 3-dages arbejdsuge, skal lønnen svare til 10 arbejdsdage, som også udgør ca. 77% af en månedsløn.

 

Fuldtidsansat Deltidsansat
Gennemsnitlige arbejsdage pr. måned 21,66 13
En uges ferie (arbejdsdage) 5 3
Antal arbejdsdage pr. måned 16,66 10

Vi ved, at vi her er ude i noget “løn-nørderi”, som kan være svært at forstå. Men inden du føler dig alt for ‘snydt’ i løntrækket, så prøv at regne omvendt og se om du ikke har modtaget den løn, som svarer til de arbejdsdage, som du har haft i den måned, hvor du har holdt ferie 🙂

 

6 Comments

Helle Kongsbak
august 20, 2018 10:00 am

Hej

Jeg har et spørgsmål omkring medarbejdere med grundløn + provision.

Jeg laver løn i vores firma, og medarbejderne får indbetalt 12,5% til feriekonto af både grundløn + provision.

Når jeg beregner ferietrækket pr. dag for medarbejderen med provision, så regner jeg den gennemsitlige månedsløn ud, for året til dato, og ganger så med 4,8%.

Nu siger en medarbejder at jeg kun må trække på. Altså grundløn x 4,8%.

Det forstår jeg ikke, da vedkommende har fået feriepenge af både grundløn og provision, og i det tilfælde ville tjene VILDT godt på at holde ferie.

Jeg selv får fast måneds løn, og tjener slet ikke så meget om året som den anden medarbejder, men jeg ville skulle trækkes for meget mere end ham pr. dag, da min månedsløn er 28.000,- og hans grundløn er 25.000,-

Kan I hjælpe ?

I kontrakten står der: månedslønnen = Grundløn + provision.

I kontrakten står der: 1 mdr. svarer til 160,33 timer.

På forhånd tak.

Mvh.
Helle Kongsbak

Payday
august 23, 2018 9:32 pm

Hej Helle,

Det fremgår af ferielovens §23, stk. 2, at en provisionslønnet under ferien har krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen

Du skriver ikke noget om, hvorvidt der samtidig med løntrækket er udbetalt en kompensation for den manglende indtjening af provision. Hvis der ikke er det, kan du kun fratrække 4,8% af grundlønnen, da de optjente feriepenge af provision fra tidligere år, dækker den provision, som mistes under ferieafholdelsen.

Du skriver, at medarbejderens løn (incl. provision) er meget højere end din løn. Af samme årsag skal hans løn også være højere end din løn, når I afholder ferie.

Venlig hilsen
PAYDAY

Cathrine
august 22, 2019 11:34 pm

Hej,

Har et spørgsmål angående selvbetalt ferie.

Det eksempel der står på jeres hjemmeside, er det før eller efter skat?

Altså de 960 kr pr dag man holder ferie.

Og hvad med ens personsfradrag? Hvordan skal man regne det med i?

Hvis man laver et eksempel, man har en månedsløn på 25000 kr Fradrag er 6000 kr.

Skat 38%.

Og man holder 2 ugers ferie.

Hvordan skal regnestykket så se ud?

Og hvad bliver der udbetalt.

Håber på at I kan hjælpe.

Mvh Cathrine

PAYDAY
august 22, 2019 11:42 pm

Hej Chathrine,
Tak for dit spørgsmål.
Med ovenstående tal, vil løntrækket før skat være på 10 x 1.200 kr.
Den udbetalte løn bliver på 9.641,35.

Månedsløn: 25.000,00
Løntræk ferie: -12.000,00
ATP *): -94,65
AM-bidrag: -1.032,00
A-skat: -2.232,00
Udbetaling: 9.641,35

*) forudsat, at arbejdstiden er på mindst 117 timer

Venlig hilsen
PAYDAY

Linda Nielsen
oktober 22, 2019 9:24 pm

Hej Payday.

Jeg har et spørgsmål vedr. beregning af ferietræk ved 20% reglen vedr. deltid.

En medarbejder har i optjeningsåret været ansat 30 timer pr. uge, men er nu ansat på fuldtid 37 timer og afholder ferie i 5 dage. Medarbejderen arbejdede 5 dage pr. uge som deltid og det samme gør sig gældende på fuld tid.

Hvordan beregner jeg beløbet som medarbejderen skal trækkes, når der afholdes ferie?

Hilsen Linda

Winnie Schmidt
oktober 31, 2019 9:22 pm

Hej Linda,

Medarbejderen skal have løn fuld løn for 30 timer i ferieugen.

Venlig hilsen
PAYDAY

Leave a Reply

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App