Indberetning af uhævede feriepenge til Feriefonden

Alle virksomheder skal hvert år indberette og indbetale uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond. Fristen for indberetning og indbetaling er den 15. november for uhævede feriepenge fra det ferieår, der sluttede den 30. april i samme kalenderår.

Når der tales om uhævede feriepenge tænker de fleste på ‘rigtige’ penge, der ikke er hævet af lønmodtagerne. Og eftersom mange virksomheder løbende indbetaler feriepenge til FerieKonto fsa. feriepenge til timelønansatte og fratrådte månedslønnede, vil der ikke restere uhævede feriepenge i virksomheden.

Det er imidlertid ikke korrekt. Uhævede feriepenge dækker også over de feriedage, som månedslønnede ikke har nået at afholde inden ferieårets udløb, og som ikke er blevet udbetalt eller overført til nyt ferieår.

UHÆVEDE FERIEPENGE OMFATTER:

  1. Feriepenge for timelønnede med feriekort
  2. Feriepenge til fratrådte månedslønnede med feriekort
  3. Månedslønnede, der får løn under ferie, og hvor ikke alle feriedage er afholdt

Feriepenge for timelønnede og fratrådte månedslønnede med feriekort vil som oftest fremgå som skyldige feriepenge i regnskabet, og er således lette at værdiansætte og indberette til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Værdien af ikke afholdte feriedage vil i mange tilfælde fremgå af virksomhedens lønsystem. Men vær opmærksom på, at lønsystemet skal være sat op til at nedskrive udbetalt løn under ferie i den ferieberettigede løn. Er lønsystemet ikke sat korrekt op til denne beregning, kan du beregne værdien af overskydende feriedage på virk.dk.

INDBERET IKKE UKRITISK !

Inden du indberetter overskydende feriedage til Arbejdsmarkedets Feriefond, bør du gennemgå saldiene manuelt for eventuelle fejl.

Årsagen til fejl kan f.eks. være:

  • medarbejderen har afholdt ferie uden det er blevet afskrevet på feriesaldoen
  • deltidsansattes afholdelse af ferie på arbejdsfrie dage er ikke blevet afskrevet på feriesaldoen
  • overførsel af ferie til nyt ferieår er ikke samtidig afskrevet på det gamle ferieår
  • manglende nedskrivning af ferie i forbindelse med udbetaling af ferie ved feriehindring pga. sygdom eller barselsorlov

INDBERETNING

For at indberette uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond skal du logge ind på Feriefondens website med din NemID medarbejdersignatur.

Husk – du skal også lave en 0-indberetning, hvis der ikke er uhævede feriepenge, der skal indbetales.

 

affLogoSmall

One Comment

Payday
oktober 6, 2015 5:54 pm

Indberetning kan normalt foretages fra og med den 1. oktober. Men pga. teknisk problemer hos Arbejdsmarkedets Feriefond, kan der først indberettes uhævede feriepenge fra og med den 10. oktober 2015.
https://www.aff.dk/

Comments are closed!

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App