Vejledende tjek af indefrosne feriepenge

Lønmodtagernes feriemidler er ved at udsende en skrivelse til alle, der har modtaget A-indkomst i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Har du endnu ikke modtaget brevet i din e-boks, kan du logge ind på borger.dk og se dine indefrosne feriepenge.

I skrivelsen fra Lønmodtagernes Feriefond fremgår nedenstående vejledning til, hvordan du kan lave et vejledende tjek af de indberettede indefrosne feriepenge.

Vejlednig fra Lønmodtagernes Feriemidler

Som det fremgår af ovenstående vejledning fra Lønmodtagerne Feriemidler, er der kun tale om en ’tommelfingerregel’. Det er vi enige i, men vi vil her udbygge reglen lidt mere.

For at komme frem til din ferieberettigede løn ud fra din A-indkomst (incl. AM-bidrag), som fremgår af Lønmodtagernes Feriemidler, skal du tillægge/fratrække følgende elementer:

Tillægges:
  • Egen indbetaling til pensionsordning. Beløbene fremgår af dine lønsedler fra september 2019 til august 2020.
Fratrækkes:
  • Særligt ferietillæg, som hovedregel udbetalt i april eller maj 2020. Beløbet fremgår af din lønseddel fra en af de 2 måneder.
  • Udbetalt løn under afholdelse af ferie. Denne post er lidt sværere at beregne selv.

Når du afholder 1 feriedag, vil 4,8% af din månedsløn tillagt eventuelle personalegoder (f.eks. fri bil eller telefon) blive modregnet i din ferieberettigede løn.

For at lave en helt nøjagtig beregning af udbetalt løn under afholdelse af ferie, skal du derfor benytte din månedsløn, som du havde på ferietidspunktet og gange med 4,8%. Dette tal skal så igen ganges med antallet af de feriedage, du har afholdt i perioden.

Bonus (tillægges eller fratrækkes):

Har du fået udbetalt bonus i perioden: september 2019 til august 2020 (eller senere, og som vedrører førnævnte periode), kan der endvidere være foretaget en periodisering af den udbetalte bonus, som medfører, at du fortsat ikke kan ramme det nøjagtige tal, der er indberettet. Et eventuelt periodiseret beløb kan du ikke selv finde frem til. Det skal du have oplyst fra din arbejdsgiver.

Øvrige poster (fratrækkes):

Som udgangspunkt er al lønindkomst feriepengeberettiget. Men der er alligevel nogle få tillæg, der ikke beregnes feriepenge af. Dette vil typisk fremgå af din overenskomst.

Hjælpefil til et vejledende tjek:

Vi har lavet en lille hjælpefil til brug for et vejledende tjek af de indberettede indefrosne feriepenge. Filen, som er i Excel, kan du downloade her.

Benytter din arbejdsgiver PAYDAY til lønadministrationen, og modtager du fast månedsløn, kan du skyde genvej ved at danne en rapport i Payday, der viser dig din ferieberettigede løn i indefrysningsperioden.

Filen danner du i menuen: RAPPORT

her vælger du rapporten:

FERIE: Min ferieberettigede løn 01-09-2019 til 31-08-2020 (indefrysningsperiode)

No Comments

Leave a Reply

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App