Restferiedage med decimaler

Efter indførelsen af den nye ferielov modtager vi en del henvendelser vedrørende de decimaler, der er på feriesaldoen.

Spørgsmålene går også på, om feriefridage bør afholdes før feriedage eller omvendt. Sluttelig har mange et ønske om at kombinere nogle af feriedecimalerne med timer fra en afspadserings-/flexsaldo.

Hvis du også er i tvivl om disse spørgsmål, kan du måske finde svar i denne artikel.

Feriesaldi med decimaler

Vi fornemmer på de spørgsmål, vi modtager, at rigtig mange gerne vil afholde ’decimalerne’, så der kun er hele dage tilbage på feriesaldoen.

Det er forståeligt nok, da det er nemmere at overskue en feriesaldo i hele dage. Men med den nye ferielov er det næsten umuligt at holde sin feriesaldo ‘ren’ med kun hele dage, da der allerede i den efterfølgende måned kommer flere decimaler til restsaldoen.

Vi kommer derfor i fremtiden til at vænne os til, at vores feriesaldi stort set aldrig vil være i hele dage, som vi tidligere har været vant til.

En del ønsker også hjælp til at finde ud af, hvor mange timer decimalerne udgør. Det kan beregnes med nedenstående formel.  

Omregning af decimaler til timer:minutter

Hvis du arbejder i gennemsnit 7,4 timer dagligt (svarende til fuld tid) kan du omregne 0,5 feriedag med formlen: 

Normtid x ferierestsaldo – dvs. 7,4 timer x 0,5 dage = 3,7 timer.

Vil du have et endnu mere specifikt resultat, kan du omregn 0,7 timer til minutter ved at gange 0,7 med 60 = 42 minutter.

0,5 feriedag (= 1/2 feriedag) kan således omregnes til 3 timer og 42 minutter ved en daglig normtid på 7,4 timer (7 timer og 24 minutter).

Du kan her downloade en Excel fil, der hjælper dig med beregningen.

Hvilke dage skal afholdes først

Benyt først de fridagstyper, der udløber først.

Har du ferie tilbage fra flere optjeningsår og måske også feriefridage / 6. ferieuge, omsorgsdage o.lign. skal du være opmærksom på, at det ikke er helt ligegyldigt i hvilken rækkefølge, du afholder dine fridage på.

Når du afholder en fridag, anbefaler vi, at du altid bruger af den saldo, der udløber først. Feriedage skal afholdes inden 31. december, hvorimod 6. ferieuge, feriefridage e.lign. kan have en anden ’udløbsdato’ afhængig af de vilkår, du er ansat under.

Har du eksempelvis feriefridage / 6. ferieuge, der udløber i april 2022, og feriedage der udløber med udgangen af december, bør du først afholde din feriesaldo. 

Feriesaldi fordelt på flere optjeningsår

Din feriesaldo vil typisk være fordelt på flere optjeningsår.

Optjeningsår
Optjeningsperiode
Afholdelsesperiode
2019
1/1-2019 til 31/8-2019
1/5-2020 til 31/12-2021
2020
1/9-2020 til 31/8-2021
1/9-2020 til 31/12-2021
2021
1/9-2021 til 31/8-2022
1/9-2021 til 31/12-2022
2022
1/9-2022 til 31/8-2023
1/9-2022 til 31/12-2023
Først optjent ferie skal afholdes først
Det fremgår af ferieloven, at først optjent ferie skal afholdes først. 
Du skal således først afholde al den ferie, du har optjent i 2019, før du afholder ferie optjent i 2020 osv.
 

Nyt ferieår starter den 1. september

I september 2021 begynder det nye ferieår, hvor du løbende optjener ferie hver måned frem til og med 31. august 2022. Da denne ferie først skal være afholdt senest den 31. december 2022, skal du sikre dig, at du først afholder ferie, der udløber den 31. december 2021. 

Hvis feriedage og feriefridage udløber samtidig, hvilke dage bør så anvendes først?

Det er ikke nemt at give et helt kvalificeret svar på dette spørgsmål, da feriefridage ikke er omfattet af lovgivningen. Feriefridage vil derfor være bestemt af enten en overenskomstmæssig rettighed, eller en individuel ret hos din arbejdsgiver.

Overenskomstmæssig ret.

I hovedparten af alle overoverenskomster gælder det for feriefridage, at såfremt de ikke er afholdt ved afholdelsesperiodens udløb, har du ret til at få din restsaldo udbetalt.

For den overenskomstmæssige ret til feriefridage gælder det endvidere, at din arbejdsgiver ikke kan varsle feriefridage til afholdelse i en opsigelsesperiode. 

Er du ansat under en overenskomst med disse bestemmelser, anbefaler vi, at du altid afholder din ferie forud for dine ferieferiedage.

Feriefridage uden overenskomst

Har du ret til feriefridage, der ikke er bestemt af en overenskomst, vil det fremgå af din ansættelsesaftale eller personalehåndbog, hvilke regler, der gælder, hvis du har feriefridage tilbage ved afholdelsesperiodens udløb.

Det er ikke usædvanligt med regler om, at Ikke afholdte feriefridage vil gå tabt ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og hverken kan overføres eller udbetales.

Umiddelbart kunne det lyde som om, at det vil være mest fornuftigt at afholde feriefridagene forud for de lovbestemte feriedage.

Men her skal du være opmærksom på, at der er lovbestemte regler for, hvor mange feriedage, du kan få overført (eller udbetalt) ved ferieafholdelsesperiodens udløb, hvilket der ikke er for feriefridage. 

Eksempel:

Hvis du i en ferieafholdelsesperiode har ret til at holde 5 ugers ferie og 1 uges feriefridage, men kun kan nå at afholde 4 ugers ferie, vil du have samlet 2 uger tilbage.

Afholder du dine feriefridage først, vil du have 2 ugers ferie tilbage, når afholdelsesperioden slutter.

Af disse 2 uger vil den ene uge være den 5. ferieuge, som du har ret til at få udbetalt, eller som du ved aftale kan få overført. Den anden uge vil gå tabt, og det vil ikke være muligt at indgå en anden aftale med din arbejdsgiver, da din arbejdsgiver er forpligtet til at indbetale værdien af den ikke afholdte ferieuge til Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Hvis du i stedet afholder alle 4 uger som ferie, vil du have 1 ferieuge tilbage, som kan udbetales eller ved aftale overføres til ny afholdelsesperiode. Feriefridagsugen vil som udgangspunkt gå tabt. 

Umiddelbart er der ingen forskel for dig, om du mister 1 ferieuge eller 1 feriefridagsuge, men som nævnt skal din arbejdsgiver indbetale en mistet ferieuge til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvilket ikke skal ske med en mistet feriefridagsuge.

Opstår der noget uforudset på din arbejdsplads, som er årsagen til, at du kun får afholdt 4 af de 6 ugers samlede ferie-/feriefridage, ser vi ofte, at der, trods regler om at feriefridage går tabt, alligevel er en lille åbning for, at feriefridagene kan blive overført/udbetalt. 

Anbefaling

Der er selvfølgelig ingen garanti for, at du ikke mister dine feriefridage. Men eftersom det er ligegyldigt for dig, om du mister 1 uges ferie eller 1 uges feriefridage, anbefaler vi, at du altid afholder mindst 4 ugers ferie, før du afholder dine feriefridage – også selvom reglerne er, at ikke afholdte feriefridage går tabt.

Afspadseringstimer

Har du en afspadseringskonto, der også kan komme i spil, når du skal afholde 1 fridag, bør du kun benytte dine afspadseringstimer, hvis

  1. du ikke har andre fridagstyper til rådighed
  2. der ikke er regler for, at afspadseringstimerne skal benyttes inden en given dato.

Afspadseringstimer er som udgangspunkt den saldo, du bør gemme indtil alle andre fridagstyper med en udløbsdato, er opbrugt.

Feriehindring

Er du hindret i at afholde din ferie, gælder andre regler.

Læs mere her.

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App