Feriehindring (ny ferielov)

Feriehindring ved egen sygdom eller barsels-/adoptionsorlov

Hvis du pga. egen sygdom eller barsels-/adoptionsorlov er hindret i at holde din ferie inden ferieafholdelsesperioden udløb (31. december), vil du automatisk få op til 4 uger af din ferie overført til ny ferieafholdelsesperiode. Den 5. ferieuge kan du få udbetalt, men du kan også aftale overførsel af den 5. ferieuge med din arbejdsgiver.

Du skal være feriehindret helt frem til den 31. december

 

Vær opmærksom på, at du skal være hindret i at afholde din ferie helt frem til den 31. december hvor ferieafholdelsesperioden slutter. Bliver du raskmeldt eller slutter din orlov f.eks. i midten af december, vil du ikke være hindret i at holde hele din ferie i ferieafholdelsesperioden. Du skal derfor afholde den del af ferien, som du kan nå at afholde inden 31. december. Eventuelle resterende dage betragtes som feriehindring, der vil blive overført til næste ferieafholdelsesperiode.

Feriehindring 2 år i træk

Er du fortsat hindret i at afholde din ferie pga. sygdom eller barselsorlov når den næste ferieafholdelsesperiode slutter den 31. december, vil du kunne få dine feriedage udbetalt. I modsætning til den gamle ferielov, skal du således være feriehindret 2 år i træk pga. sygdom eller barselsorlov, før du kan få udbetalt ikke afholdt ferie.

 

Andre lovlige feriehindringer

Udover sygdom og barselsorlov er nedenstående årsager også en lovlig feriehindring, hvor du vil få ferien overført til nye ferieafholdelsesperiode.

  • Udlandsophold, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
  • Selvstændig virksomhed
  • Tillidshverv som fx borgmester eller minister
  • Fængselsophold eller anden tvangsanbringelse
  • Deltagelse i lovlig arbejdskonflikt
  • Aftjening af værnepligt
  • Tvist om dine feriepenge – forudsat at kravet er rejst
  • Orlov til pasning af en nærtstående syg eller døende
  • Fravær pga. tvingende familiemæssige årsager i henhold til loven om ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager
  • Du er blevet hjemmegående

I modsætning til feriehindring pga. sygdom eller barsels-/adoptionsorlov, vil du ved fortsat feriehindring i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode ikke kunne få dine ferie udbetalt. Ferien vil igen blive overført til ny ferieafholdelsesperiode.

 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App