PAYDAY KÅRET SOM GAZELLE 2020

2020 har nok været et af de sværeste år for alle brancher. Vi har været heldige ikke at have været direkte ramt af nedlukninger, hjemsendelser, nedgang i omsætning etc. Men det har alligevel været et meget hårdt år rent arbejdsmæssigt for os.

I forårets første nedlukning med hjælpepakker, hjemsendelser, udskudte betalingsfrister til SKAT, ændrede regler for refusionsansøgninger ved covid-19 sygdom og meget meget mere oplevede vi et enormt stort pres på telefonerne med forespørgsler om, hvordan det hele skulle foregå. Det var ikke nemt at følge med i alle de nye regler, som ovenikøbet løbende blev justeret. Enkelte kunder etablerede holddriftsarbejde, hvor alle sædvanlige overenskomsttillæg blev erstattet af andre tillæg. Og oveni dette kom forårets mange helligdage, som der ikke lå en klar aftale om, hvordan tillæg på helligdage skulle afregnes.

Vores kunders medarbejdere havde også mange præciserende spørgsmål: Skal jeg betale til frokostordningen, når jeg er hjemsendt? Hvad sker der med mit kørselsfradrag, når jeg skal arbejde hjemmefra? Jeg er ikke hjemsendt, men det er institutionen. Har jeg ret til at blive hjemme med fuld løn.

Midt i det hele skiftede vi ferieår. Og det var ikke et skifte af de sædvanlige! Til trods for både vores spam af informationer og den samlede presses mange artikler om miniferieåret, kom det alligevel bag på mange, at de ikke havde 25 feriedage til rådighed den 1. maj, som de plejede. Feriefridage der ikke er overenskomstbestemt, men som alligevel er indført på mange virksomheder, var et helt kapitel for sig selv.

Nogle spørgsmål fra medarbejderne var lettere at svare på end andre.  F.eks. feriespørgsmål og spørgsmål om befordringsfradrag, hvor svaret er lovbestemt. Men spørgsmål som f.eks. betaling til frokostordning, kunne vi ikke svare på, før vi havde undersøgt vores kunders politik på det område. Og kære HR-folk hos vores kunder: I løb så stærkt, som vi aldrig tidligere har oplevet – og alligevel gav I jer tid til også at besvare de spørgsmål, som vi stillede til jer. Tak!

Covid-19 travlheden ebbede så småt ud – men kun for hurtigt at blive erstattet af overenskomstfornyelserne, som, traditionen tro, først blev godkendt efter de var trådt i kraft. Her var vi på hjemmebane, men lige i år kunne vi godt have brugt et arbejdsmæssigt pusterum.

Sommeren blev god. Vi flyttede til nye skønne lokaler i Kvistgård. Vi sagde goddag til 3 nye engagerede medarbejdere Isabella, Emil og Annika. Vi nåede lige at få etableret os rigtig godt, mens vi gjorde os klar til at invitere til reception i vores nye lokaler og til årets næste store hurdle: Implementering af den nye ferielov.

Receptionen, som vi havde glædet os til, fik anden bølge af covid-19 sat en stopper for. Eller i hvert fald en længevarende udsættelse af. Men den nye ferielov, som vi var godt forberedt på, forløb planmæssigt. Omend hjemmearbejde gjorde det lidt mere vanskeligt at informere alle medarbejdere og ikke mindst vores 3 nye kollegaer, som kun lige nåede at lære os at kende. Men de hænger flot på. Vi er stolte af dem, og glæder os til vi igen kan være sammen på kontoret.

Her i årets sidste måned – som altid er en travl måned – fik vi den glædelige nyhed, at vi af Børsen er blevet kåret som Gazelle virksomhed. Det er vi naturligvis stolte af, og vi havde set frem til at fejre det sammen. Men som det er sket med alle andre af årets fornøjelser, blev det heller ikke til noget. Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores mange kunder for det gode og ofte meget humørfyldte samarbejde. Uden jer var vi ikke nået til der, hvor vi er i dag.

Men en helt speciel tak skal lyde til hele teamet i Payday. I er ikke mindre end fantastiske! Selv i dette vanskelige 2020 år, har I hver især knoklet for at give vores kunder en god service trods de mange ekstra byrder, som covid-19 har ført med sig. Uden jeres store engagement og omstillingsparathed, ville vi ikke være i stand til at gå det nye år i møde med rejst pande. Kæmpe tak til jer alle med håb om, at vi snart mødes igen.

Glædelig Jul.

De bedste hilsner,

Winnie Schmidt

No Comments

Leave a Reply

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App