Feriefridage – forvirringen er komplet!

Har du den 1. maj fået tildelt 1,67 feriefridage, 5 dage eller måske 6,67 dage er det korrekt – selvom det kan være meget forvirrende at forstå!

Feriefridage, også kaldet den 6.  ferieuge, er ikke en lovbestemt rettighed som f.eks. ferie, der reguleres af ferielovens bestemmelser.

Har du ret til feriefridage, er det enten bestemt af din overenskomst eller de individuelle rettigheder, der gælder på din arbejdsplads.

Overenskomstmæssige feriefridage

Gamle regler

I de fleste private overenskomster har bestemmelserne tidligere været, at der tildeles 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse og herefter 5 dage hvert år den 1. maj til afholdelse i perioden 1. maj til 30. april. Afholdelsesperioden har således fulgt bestemmelserne i den gamle ferielov.

Nye regler

I de overenskomster, der er blevet vedtaget her i foråret 2020, er der blevet indført en overgangsbestemmelse, så afholdelsesperioden fremover bliver sammenfaldende med den nye ferielov.

I overgangsperioden gælder følgende:

Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 9 måneder 6,67 feriefridage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

Herefter tildeles der igen 5 årlige dage hvert år den 1. september. Første gang den 1. september 2021 til afholdelse i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

Hvorfor lige 6,67 dage?

Overgangsperioden er på 16 måneder (1. maj 2020 – 31.  august 2021).  5 årlige dage omregnet fra en 12 måneders periode til en 16 måneders periode svarer til 6,67 dage (5 dage / 12 måneder x 16 måneder = 6,67 dage).

Individuel ret til feriefridage

Er du ikke omfattet af en overenskomst, er det din arbejdsgiver, der bestemmer:

  • Antallet af årlige dage
  • Hvornår de tildeles
  • Hvornår de afholdes

Det er også arbejdsgiveren, der bestemmer om der skal ske en omlægning af reglerne, så feriefridagene fremover kommer til følge ferielovens afholdelsesperiode.

Lidt historie

Da feriefridage blev indført i overenskomsterne, gik der ikke lang tid, før det blev et almindeligt gode i virksomheder uden overenskomst. Der var ingen grund til at opfinde den ’dybe tallerken’, så reglerne blev i mange virksomheder lavet, så de var identiske med bestemmelserne i de gældende overenskomster.

Men her i overgangen til den nye ferielov har de overenskomstmæssige parter været meget længe om at komme med en udmelding om hvilke bestemmelser, der skulle gælde i overgangsperioden.

Det har arbejdsgiverne ikke kunnet vente på, og har derfor – til kæmpe forvirring – lavet forskellige modeller på.

Forskellige modeller til overgangsperioden til den nye ferielov.

Her følger nogle af de mest anvendte modeller:

Kort overgangsår i 2020:

Der er pr.  1.  maj 2020 tildelt 1,67 dage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.  Herefter tildeles hvert år den 1.  september 5 dage.  Førte gang den 1. september 2020.

Kort overgangsår i 2021:

Den 1. maj 2020 er der tildelt 5 dage til afholdelse fra 1. maj 2020 til 30. april 2021.  Helt som det plejer!

Den 1. maj 2021 tildeles 1,67 dage til afholdelse fra 1.  maj 2021 til 31. august 2021, hvorefter der hvert år den 1.  september tildeles 5 dage. Her første gang den 1. september 2021.

Ingen ændringer:

Der er også virksomheder, der har holdt fast i de gamle regler med en årlig tildeling den 1.  maj til afholdelse fra 1. maj til 30. april. Dvs. ingen ændringer i forhold til de tidligere regler.

Tildeling / optjening af feriefridage.

I de fleste private overenskomster tildeles ferieferiedage. Som tidligere nævnt har hovedparten af virksomhederne uden overenskomst benyttet samme model.

Men der er også virksomheder, der har indført feriefridage som et optjeningsprincip. Varianterne er mange, men den mest almindelige regel om optjening af feriefridage er, at optjeningsperioden og afholdelsesperioden har fulgt den gamle ferielovs bestemmelser.  

Omlægning af optjeningsprincippet til den nye ferielov er der mange steder endnu ikke taget stilling til.

Har du 1,67 dage, 5 dage eller måske 6,67 feriefridage til rådighed pr. 1. maj, er det således korrekt afhængig af hvilke bestemmelser, der gælder på din arbejdsplads.

No Comments

Leave a Reply

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App