Nyt om feriefridage – ny ferielov

Butiksoverenskomst 2020-2023

Dansk Erhverv Arbejsgiver og HK Handel er i dag den 25. februar 2020 nået til enighed om en fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3-årig periode.

I lighed med øvrige overenskomster, der er blevet forhandlet i den seneste uge, øges fritvalgsopsparingen med 1% pr. år til i alt 7% pr. 1. marts 2022.

Minimallønssatserne stiger årligt med 2,50 kr. pr. time. Forskudttidstillæg med ca. 1,6% årligt.

Pensionsatserne er uændrede 7,7% i arbejdsgiverandel og 3,8% i medarbejderbidrag.

Ikke overraskende indeholder aftalen også en forbedret barselspolitik med ekstra 3 ugers orlov, der er øremærket til faderen. Aftalen matcher dermed de øvrige overenskomster, der er blevet forhandlet har i februar måned.

Overgangsordning for feriefridage

Det interessante i netop denne overenskomst er, at parterne er blevet enige om en overgangsordning til håndtering af feriefridage i forbindelse med den nye ferielov.

Medarbejdere, der hidtil har været berettigede til 5 feriefridage til afholdelse fra 1. maj til 30. april, vil i stedet få tildelt 6,67 feriefridage til afholdelse i overgangsperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

Fremover vil der hvert år den 1. september, første gang september 2021, blive tildelt 5 feriefridage til afholdelse fra 1. september til 31. december året efter.

Det er præcis den løsning, som vi i PAYDAY havde håbet på. Det er en god og praktisk håndterbar løsning, og vel og mærke en løsning, som også vil være nem at forstå for de berørte medarbejdere. 

Tak til forhandlerne fra Dansk Erhverv og HK Handel!

Vi kan kun anbefale, at virksomheder der hidtil har lænet sig op ad overenskomsternes vilkår, vil tage godt imod den løsning, som Dansk Erhverv og HK Handel er blevet enige om.  

Aftalen mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel kan downloades her.

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App