Syg i ferien

Hvis du bliver syg i ferien, har du muligvis ret til erstatningsferie. Men du kan ikke bare komme efter ferien og fortælle, at du har været syg. 

Du kan her læse mere om de regler, der gælder, og hvad du selv skal gøre. Vær især opmærksom på nedenstående to punkter.

Hvis du bliver syg i ferien, skal du:
1) Melde dig syg
2) Kontakte lægen

Sygemelding

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver på 1. sygedag efter de retningslinjer, der normalt gælder ved en sygemelding på din arbejdsplads.

Er der ferielukket, skal du sende en mail til SMS til din nærmeste leder, så du senere kan dokumentere, at du har meldt dig syg rettidigt.

Lægeerklæring

Du skal kunne dokumentere sygdommen med en lægeerklæring, som fastlægger første sygedag. Dette gælder også, selvom du er på ferie i udlandet.

Vær opmærksom på ,at du selv skal betale for lægeerklæringen.

RET TIL ERSTATNINGSFERIE

Du har ikke ikke automatisk ret til erstatningsferie, selvom du har overholdt reglerne med sygemelding og lægeerklæring. Der gælder forskellige regler, hvis du er blevet syg før ferien, eller når ferien er begyndt.

Syg før ferien

Ferien begynder ved normal arbejdstids begyndelse på din første feriedag.

Hvis du arbejder mandag til fredag, og holder en uges ferie, begynder ferien ved normal arbejdstids begyndelse mandag morgen. Er du blevet syg i weekenden op til ferien, er du således blevet syg før ferien er startet.

I dette tilfælde holder du ikke din ferie, og har derfor krav på at holde ferien på et senere tidspunkt.

Men du skal huske at melde dig syg mandag morgen efter de retningslinier, der normalt gælder ved sygemeldinger på din arbejdsplads. Du skal kun dokumentere sygemeldingen med en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver beder dig om det. En eventuel lægeerklæring, skal betales af din arbejdsgiver.

Syg i ferien

Bliver du syg efter ferien er startet, gælder nedenstående regler.

  1.  Du skal melde dig syg på 1. sygedag
  2. Du skal kunne dokumentere sygemeldingen med en lægeerklæring, som du selv betaler.

Du har først krav på erstatningsferie efter 5 *) sygedage (karensperiode). Det vil sig, at hvis du har været syg i 6 dage i løbet af din ferie, vil du har ret til én erstatningsferiedag.

Karensperioden på 5 dage gælder for hele ferieåret. Hvis du har været sygemeldt i 4 dage på en ferie, du har afholdt på et tidligere tidspunkt i ferieåret, og bliver syg i den nye ferie, vil du have ret til erstatningsferie fra den 2. sygdag i den nye ferie. 

Det er en betingelse, at du har meldt dig syg og fået udstedt en lægeerklæring for begge sygeperioder. 

*) Karensperiode

Hvis du har optjent ret til mindre end 25 feriedage, er der tilsvarende færre karensdage. 

Har du f.eks. optjent ret til 20 feriedage (4 uger), vil antallet af karensdage være 4.

Afholdelse af erstatningsferie

Du kan afholde din erstatningsferie i umiddelbar forlængelse af din raskmelding, eller på et senere tidspunkt efter nærmere aftale.

Kan du ikke nå at holde erstatningsferien inden ferieårets udløb, fordi du fortsat er sygemeldt, har du krav på overførsel af erstatningsferien til nyt ferieår.

OVENSTÅENDE GÆLDER IKKE FOR FERIEFRIDAGE MEDMINDRE, DU ER OMFATTET AF EN OVERENSKOMST, DER SIDESTILLER FERIEFRIDAGE MED FERIEDAGE.

 

Situationer hvor det måske ikke kan
betale sig at melde sig syg i ferien

Der kan være situationer, hvor det ikke kan betale sig at melde sig syg i ferien.

Hvis det er ferieårets sidste ferie, og du kun forventer at være sygemeldt i maksimalt 5 dage (karensperioden), kan det ikke betale sig at bruge omkostninger til en lægeerklæring, da du alligevel ikke vil få ret til en erstatningsferie i ferieåret.

Har du en enkelt sygedag eller to på ferien i Frankrig, kan det måske være mere bøvlet og dyrt at skaffe en lægeerklæring, end den ret du vil have til erstatningsferie ved sygdom på en efterfølgende ferie i ferieåret. 

Det er en afvejning. som kun du vil kunne afgøre. 

GOD FERIE

 

No Comments

Leave a Reply

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App