Fritvalgsopsparing

Fritvalgsopsparing blev indført i de fleste overenskomster i 2007. Opsparingsprocenten er løbende blevet forhøjet ved de efterfølgende overenskomstforhandlinger, og udgør med virkning fra den 1. marts 2019; 4% af den ferieberettiget løn.

Ordningen blev indført fordi parterne ikke kunne blive enige om, hvorvidt der skulle betales mere i løn, mere frihed eller mere i pension. Kompromisløsningen blev en ’Fritvalgsopsparing’, hvor det er medarbejderen selv, der kan vælge, hvad opsparingen skal bruges til.

Medarbejdere, der er ansat under en overenskomst med fritvalgsopsparing, kan hvert år inden ferieårets start vælge, hvordan Fritvalgsopsparingen skal fordeles mellem pension og løn.

Derudover har medarbejderen også mulighed for at ’sælge’ 1-5 feriefridage til fritvalgsopsparingen.

Medmindre der er en lokalaftale på din arbejdsplads om fordelingen af Fritvalgsopsaringen, gælder nedenstående overordnede regler:

Fritvalg til pension

Hvis du er omfattet af en arbejdsmarkedspension, kan du vælge at en del eller hele din fritvalgsoparing løbende indbetales til din pensionsopsparing.

”Salg” af feriefridage

Du kan give afkald på 1-5 feriedage, og forhøje din fritvalgsopsparing med 0,5% pr. solgt feriefridag. Sælger du alle 5 feriefridage, vil du således forhøje din fritvalgsopsaring med 2,5%.

Fritvalg til løn

Foretager du ikke noget valg, vil du løbende opspare 4% af din ferieberettiget løn. Din opsparede saldo fremgår af din lønseddel.

Løn i forbindelse med fritid

Når du holder fri i forbindelse med ferie, feriefridage, søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage uden løn, kan du vælge at få udbetalt et beløb fra din fritvalgsopsparing. Du vælger selv hvor stort et beløb, der skal udbetales. Beløbet kan dog aldrig overstige saldoen på din opsparing.

Lokalaftaler

En lokalaftale er en aftale, der er indgået mellem fagforeningen og din arbejdsgiver. Der kan principielt aftales alt, dog ikke en løbende udbetaling som løn.

Eksempler på lokalaaftaler:

  • på fridage uden løn (søgnehelligdag og overenskomstmæssige fridage) udbetales en fast sats pr. dag
  • hele opsparingen udbetales samlet én eller flere gange årligt, og kan ikke løbende udbetales
  • feriefridage til timeansatte medarbejdere med variabel arbejdstid får automatisk ’solgt’ feriedagene til Fritvalgsopsparingen
Hvis du er i tvivl om, der er indgået en lokalaftale på din arbejdsplads, kan du spørge tillidsrepræsentanten elller HR-afdelingen.
 

Beregning af fritvalgsopsparing

Fritvalgsopsparingen beregnes af den ferieberettigede løn. For timelønsansatte er hele den udbetalte løn feriepengeberettiget, dog undtaget evt. udbetaling af sygedagpenge, G-dage, godtgørelser e.lign.

For medarbejdere med fast månedsløn, er den del af lønnen, der udbetales, når der afholdes ferie ikke feriepengeberettiget.

Den ferieberettiget løn reduceres med 4,8% af månedslønnen pr. afholdt feriedag. (Satsen er fastsat i ferieloven)

Har du f.eks. en fast månedsløn på 25.000 kr. og fri telefon, som du beskattes af med 233,33 kr. pr. måned, vil din ferieberettiget løn i en måned, hvor du afholder 2 feriedage blive reduceret med 2.422,40 kr. Se nedenstående eksempel.

 
Pr. dag
Antal feriedage
Beløb
Månedsløn
  
25.000,00
Fri telefon
  
233,33
Grundlag
  
25.233,33
4,8% heraf pr. afholdt feriedag
1.211,20
2
-2.422,40
Ferieberettiget løn
  
22.810,93
Fritvalgsoparing 4%
  
912,44

.I ovenstående eksempel vil fritvalgsopsparingen udgøre 1.009,33 i en måned, når der ikke afholdes feriedage (25.233,33 * 4%).

Payday og fritvalg

Modtager du din løn via Payday og er i tvivl om, hvilke regler der gælder på netop din arbejdsplads, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Send en besked fra din profil i Payday og benyt beskedtypen: Fritvalgsopsaring

No Comments

Leave a Reply

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App