STATUS INDEFROSNE FERIEPENGE

Nu hvor de indefrosne feriepenge er blevet indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler (fristen var den 31. december 2020), er det tid til en opsummering af det kommende forløb med de indefrosne feriemidler.

Kontrol af indberetninger

Som arbejdsgiver kan du nu se alle indberetningerne ved at logge på LD Fonde Selvbetjening løsning.

På selvbetjeningsløsningen vises en oversigt, der indeholder følgende informationer om de enkelte medarbejdere:

A-indkomst incl. AM-bidrag

Medarbejderens A-indkomst i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Lønmodtagernes Feriemidler har modtaget oplysningerne om A-indkomst fra eIndkomst på samtlige medarbejdere. Dvs. også på medarbejdere, der ikke er omfattet af lønmodtagerbegrebet, og som ikke er omfattet af ferieloven, f.eks. direktører og ejerledere.

A-indkomsten er ikke udtryk for den ferieberettiget løn, og kan derfor ikke benyttes til en afstemning på de indberettede indefrosne feriemidler.

I A-indkomsten indgår også løndele, der ikke er feriepengeberettiget, f.eks. ’Løn udbetalt under afholdelse af ferie’ og ’Udbetalte ferietillæg’.

Omvendt er der i A-indkomsten fratrukket lønmodtagernes bidrag til en pensionsordning, som er feriepengeberettiget.

I forbindelse med den førtidige udbetaling af de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020, har ATP beregnet beløbet ud fra A-indkomsten velvidende, at det ikke ville være et eksakt beløb, der blev udbetalt til de enkelte lønmodtagere.

Når de sidste 2 ugers indefrosne feriemidler bliver udbetalt, vil der blive taget højde for denne forskel.

De enkelte arbejdsgivere skal ikke forholde sig til det, der allerede er udbetalt, eller til den resterende del, der endnu ikke er udbetalt. Det er et mellemværende mellem Lønmodtagernes Feriemidler og den enkelte lønmodtager.

Indberettet efter skat

Beløb, der er indberettet efter skat, er indberettet af FerieKonto (eller anden Feriekasse) og vedrører timelønnede medarbejdere samt funktionærer, der er fratrådte i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Indberettet før skat

Beløb, der er indberettet før skat, vedrører ’Fortsættende funktionærer’ (=funktionærer, der ansat både den 31. august 2020 og den 1. september 2020).

Beløbene er indberettet af Payday.

Dage

Antallet af dage har principielt ingen betydning for de indefrosne feriepenge. FerieKonto har f.eks. indberettet 24,96 dage (12 måneder x 2,08 dage) på timelønnede medarbejdere, der har været ansat i alle 12 måneder af indefrysningsperioden.

I Payday har vi indberettet 25 dage på de fortsættende funktionærer.

Om der er indberettet 24.96 dage. 25 dage eller måske lidt mere end 25 dage, betyder ikke noget i denne sammenhæng.

Kommende forløb

 

Primo 2021

Alle medarbejdere vil modtage et brev om de feriepenge, der er indberettet. Det vil fremgå af brevet, at de skal kontakte arbejdsgiveren, hvis de mener, at indberetningen ikke er rigtig.

Seneste frist for indsigelse er den 30. juni 2025.                  

Vi forudser spørgsmål som f.eks.:

1) Jeg har fuldstændig samme månedsløn som min kollega xx, men mine feriepenge er lidt mindre. Hvad skyldes det?

Svar: For at kunne sammenligne 2 medarbejderes indefrosne feriepenge med samme løn, vil det kræve, at de har afholdt det samme antal feriedage i indefrysningsperioden. Dette skyldes, at der ikke beregnes feriepenge af den løn, der er udbetalt under afholdelse af ferie.

2) Mine optjente feriepenge er efter skat fra min tidligere arbejdsgiver, men er før skat fra min nuværende arbejdsgiver. Er det ikke en fejl?

Svar: Din tidligere arbejdsgiver har afregnet dine feriepenge til FerieKonto (eller en anden feriekasse) i forbindelse med din fratrædelse. Denne afregning er korrekt sket efter skat. Da du fortsat er ansat hos nuværende arbejdsgiver, skal dine indefrosne feriepenge fra din nuværende arbejdsgiver først beskattes ved udbetalingen.

 

Der vil givetvis komme mange spørgsmål, når Lønmodtagernes feriemidler udsender brevene. I er, som altid, velkomne til at bede medarbejderne om at kontakte os direkte via en besked i Payday.

 

Juli 2021 (og hvert år i juli)

I vil få et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler hvert år i juli måned, hvor I kan læse mere om jeres årlige opkrævning af feriepenge, hvordan I kan beholde feriepenge i virksomheden, og hvordan I giver besked, hvis I fortsat vil beholde feriepengene. 

Opkrævningen består af de feriepenge for medarbejdere, der skal have udbetalt feriepenge. Det er f.eks. medarbejdere, der dør, når folkepensionsalderen eller har ansøgt om udbetaling af feriepengene, f.eks. hvis medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, flytter til udlandet e.lign.

Ansøgning om førtidig udbetaling af indefrosne feriepenge, hvoraf de sidste 2 ugers feriepenge kan blive udbetalt i marts 2021, finansieres af staten, og vil derfor ikke være en del af den opkrævning, der kommer i juli måned.

31. august 2021 (og hvert år fremover)

I skal senest den 31. august give Lønmodtagernes Feriemidler besked, hvis I ønsker at beholde de feriepenge, I ikke har fået en opkrævning på i juli (se ovenfor).

Hvis ikke I giver besked, får I en opkrævning på alle de feriepenge, I har indberettet.

Senest den 1. september.

Opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler skal betales senest den 1. september.

Når I betaler opkrævningen, bekræfter I automatisk, at I vil beholde de resterende feriepenge fra overgangsåret i virksomheden.

Hvis der er et år, hvor I ikke får en årlig opkrævning (fordi I ikke har medarbejdere i ovenstående situationer), skal I senest den 31. august give besked, hvis I fortsat vil beholde de resterende feriepenge i virksomheden. Det kan I læse mere om i brevet, som bliver udsendt hvert år i juli måned.   

 

Modtag vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder om lønadministration. 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App