Skattefri kilometergodtgørelse

Det kan blive en bekostelig affære, hvis arbejdsgiveren undlader at kontrollere om forudsætningerne for udbetaling af skattefri kilometergodtgørelse er opfyldt.

En arbejdsgivers manglende kontrol medførte en erstatning på 82.000 kr.
til en medarbejder

 

Vestre Landsret har tidligere på året dømt en arbejdsgiver til at betale 82 t.kr. i erstatning til en medarbejder, der havde fået forhøjet sin indkomst som følge af, at SKAT ikke kunne godkende de udbetalte godtgørelser som skattefrie.

SKAT meddeler medarbejderen, at de vil forhøje hans indkomst med de rejseudgifter, han havde selvangivet. I begrundelsen til medarbejderen skriver SKAT:

”SKAT anser ikke den kontrol din arbejdsgiver har udført for at være betryggende, hvorfor vi ikke har godkendt de udbetalte godtgørelser som værende skattefrie”.

Landsretten mente, ligesom byretten, at arbejdsgiveren ikke havde udført en tilstrækkelig effektiv kontrol af de afleverede kørselsbilag, idet retten anførte, at de fejl, som medarbejderen havde begået, ville være blevet opdaget, hvis arbejdsgiveren havde udført en effektiv kontrol.

Dommen viser, at det er arbejdsgiveren der i sidste ende har ansvaret for, at medarbejderen opfylder betingelserne for at få udbetalt kilometergodtgørelse skattefrit og at arbejdsgiveren skal sikre en effektiv og betryggende kontrol.

Arbejdsgiveren skal kontrollere:

  • Kørslens formål
  • Kørslens mål med eventuelle delmål
  • Dato
  • Antal kørte kilometer
  • Beregning efter satser
  • At kørslen er foretaget i medarbejderens eget køretøj

Som eget køretøj anses også ægtefællens eller en samlevers køretøj, når de samlevende har fælles økonomi. Læs mere om delebiler her.

Erhvervsmæssig kørsel

Derudover skal arbejdsgiveren sikre sig, at der er tale om erhvervsmæssig kørsel:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (også kaldet 60-dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil

Læs mere om dommen fra Vestre Landsret

Mette Klingsten Advokat (H)

Advokat Mette Klingsten har skrevet en længere artikel om dommen fra Vestre Landsret, og de konsekvenser en manglende og effektiv kontrol kan medføre for arbejdsgiveren.

Du kan læse advokat Mette Klingstens artikel her.

Modtag vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder om lønadministration. 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App