Overførsel af ferie – hvordan er reglerne?

Har du ferie tilbage?

Det er en udbredt misforståelse, at du har ret til at få overført 5 feriedage til nyt ferieår.

Hvis din arbejdsgiver er indforstået med det, er der mulighed for at indgå aftale om overførsel af ikke afholdt ferie, som stammer fra den 5. ferieuge.

5. ferieuge

Alle har ret til at holde 5 ugers ferie i hvert ferieår.

Af disse 5 uger kan der kun lovligt (iht. Ferielovens bestemmelser) indgås aftale om overførsel af restferie, der stammer fra den 5. ferieuge. Eller sagt på en anden måde, kan der kun overføres optjent ferie udover 20 dage i hvert ferieår.

For hver måneds ansættelse i optjeningsåret optjener du ret til 2,08 feriedag pr. måned. Har du f.eks. været ansat i 10 måneder i optjeningsåret, vil du have optjent ret til 20,8 feriedage.

Af disse 20,8 dage stammer kun 0,8 dag fra den 5. ferieuge, og det vil derfor kun være muligt at indgå aftale om overførsel af 0,8 feriedag. Har du f.eks. kun afholdt 3 ugers ferie (15 dage) har du 5,8 feriedage tilbage ved ferieårets afslutning. 5 af disse dage går således tabt!

Overført ferie fra sidste ferieår

Som tidligere nævnt er det en misforståelse, at der kan overføres op til 5 dage. Det er faktisk også en misforståelse, at der kun kan overføres 5 feriedage til næste ferieår.

Der kan nemlig indgås aftale om overførsel af den 5. ferieuge i hvert ferieår. Hvis du fik overført 5 feriedage sidste år, og således startede ferieåret med 30 dage til rådighed, vil du og din arbejdsgiver have mulighed for at indgå aftale om overførsel af 10 feriedage.

Den 5. ferieuge kan således skubbes flere ferieår frem i tiden. Men vær opmærksom på, at der ikke er særlig mange arbejdsgivere, der ønsker at indgå en aftale om at skubbe mere end 1 uges ferie frem i tiden.

Feriefridage (også kaldet den 6. ferieuge)

Feriefridage er ikke reguleret af lovgivningen. Mange virksomheder har bestemmelser om, at ikke afholdte feriefridage går tabt ved ferieårets afslutning. Reglerne for feriefridage fremgår som oftest af personalehåndbogen eller din individuelle kontrakt.

Er du ansat under en overenskomst, vil reglerne om feriefridage fremgå af overenskomsten.

Hvordan foregår overførsel af ferie?

Det er ganske enkelt.

Du spørger din chef eller HR-afdeling – og svarer denne ja til overførsel (indenfor Ferielovens rammer) har du en aftale om at få overført ferie. Principielt behøver du ikke gøre yderligere. Men vi anbefaler, at du indgår en skriftlig aftale om overførsel. En bekræftelse fra din chef via en mail er også bindende.

Mere skal du ikke gøre. Glemmer din chef at informere lønkontoret, har du ikke mistet retten af den årsag.

I Payday foregår det på den måde, at når ferieåret er afsluttet, sendes en opgørelse over alle medarbejderes restferie til virksomhedernes HR-ansvarlige. Denne returnerer oversigten til Payday med information om, hvad der skal overføres, og hvad der eventuelt måtte gå tabt.

Når saldoen er overført til nyt ferieår, har du indtil den 30. september til at gøre krav på din aftale.

“Decimal-ferie”

Hvis du ikke har hørt om ‘decimal-ferie’ før, er det ikke så underligt. Der er nemlig ikke noget, der hedder ‘decimal-ferie’. Det er et begreb, vi bruger internt i Payday 🙂

Vi kan ikke helt huske, hvornår og hvordan ‘ordet’ blevet dannet. Men navnlig i månederne januar – april, hvor manges ferie er ved at være opbrugt, modtager vi en del spørgsmål, der går på, hvordan man afholder de sidste decimaler af den optjente ferie.

Kort fortalt handler ‘decimail-ferie’ om optjente feriedage med decimaler. Som tidligere nævnt optjenes 2,08 feriedag pr. måneds beskæftigelse i optjeningsåret. Har du ikke været ansat i hele optjeningsåret, eller har du afholdt ulønnet orlov, vil du have optjent et antal feriedage, der typisk ikke er opgjort i hele dage. F.eks. vil du ved 9 måneders ansættelse i optjeningsåret, have ret til at holde 18,72 dage med løn + 6,28 feriedage uden løn.

Spørgsmål fra medarbejderne går på, hvordan der afholdes 0,72 feriedage?

Hvis du har planlagt at holde hele din ferie, vil du, når du afholder den 19. feriedag bliver trukket over lønnen for 0,28 feriedag. Ønsker du ikke et løntræk, vil du som udgangspunkt miste, i dette eksempel, 0,72 feriedag.

Har du optjent feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver eller A-kassen, har du ikke ret til at hæve disse feriepenge, medmindre du afholder ferien med løntræk hos din nuværende arbejdsgiver.

Feriehindring

Har du ikke haft mulighed for at afholde ferie pga. f.eks. orlov eller sygdom, har du ret til få dine optjente feriedage udbetalt efter nedenstående bestemmelser.

Hovedferien

Hovedferien er 3 ugers ferie, som du har ret til at holde i en sammenhængende periode fra 1. maj til 30. september.

Hvis du er forhindret i at holde hovedferien inden den 30. september, kan du anmode om udbetaling af hele hovedferien, eller de dage du har til rest fra hovedferien, hvis du f.eks. har valgt kun at holde 2 ugers sommerferie.

Restferien

Restferien er de sidste 2 ugers ferie, som skal være afholdt ved ferieårets udløb den 30. april.

Er du forhindret i at holde ferien inden den 30. april f.eks. pga. sygdom eller orlov, kan du anmode om udbetaling af de resterende feriedage, du ikke har mulighed at afholde.

Har du f.eks. 2 ugers ferie tilbage, og bliver raskmeldt, eller er tilbage på jobbet efter endt orlov den 1. april, har du ikke været forhindret i at holde ferien inden ferieårets udløb. I dette tilfælde har du derfor ikke ret til udbetaling efter disse bestemmelser.

Travlt på jobbet

Travlhed på jobbet er ikke en feriehindring, der giver ret til udbetaling af overskydende feriedage 🙂

Gældende ferielov

4 Comments

Heidi Rasmussen
februar 28, 2018 7:25 pm

Se jeg lidt i tvivl om hvor lang en ferie uge er. Jeg arbejder om natten hvor jeg starter mandag 22.45 til fredag 7.15 jeg mener jeg ret til 5 dage men det mener min arbejdes giver ikke. Da jeg kun arbejde 4 dage. Hvad har jeg ret til.

Payday
marts 6, 2018 11:29 pm

Hej Heidi,

Du har ret til 5 ugers ferie om året. Hvis du kun arbejder i 4 dage ugentligt, kan du kun afholde ferie i 20 arbejdsdage, da du holder 5 feriedage på din ugentlig fridag.

Vi har skrevet lidt om ferie for deltidsansatte og medarbejdere, der arbejder mindre end 5 dage ugentligt. Læs mere her

Venlig hilsen
PAYDAY

Jan Olesen
marts 1, 2019 9:18 am

Jeg kan holde 14,58 feriedage fra en arbejdsgiver. Resten feriedagpenge. Der regnes i hele dage. Hvor mange dage er 14,58.

Payday
marts 3, 2019 4:46 pm

Hej Jan,
14,58 feriedage er næsten 3 ugers ferie (15 dage).

Hvis du er ansat på fuld tid, dvs. 7,4 timer pr. dag, vil det svare til 14 hele dage + 4:18 timer 🙂

Venlig hilsen
PAYDAY

Comments are closed!

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App