Økonomisk tilskud til pasning af nærtstående familie

Når en medarbejder er presset på grund af sygdom i familien, er der nogle muligheder for økonomisk støtte fra kommunen.

I Payday bliver vi fra tid til anden kontaktet af medarbejdere med børn eller andre tætte pårørende, der er blevet ramt af meget alvorlig sygdom, af helt akut sygdom eller måske en ulykke. Den pågældende medarbejder er i denne situation presset både tids- eller følelsesmæssigt, og er derfor ikke i stand til at fungere optimalt på jobbet. Spørgsmålet er, hvilke regler / ordninger man kan henvise til med det sigte at aflaste medarbejderen og arbejdsgiveren bedst muligt.

Det er almindelig kendt, at det er muligt at få økonomisk støtte til at passe en nærtstående pårørende, der er døende. Det er dog ikke alle, der kender ”reglerne”, som knytter sig til ordningen. Her er mere om reglerne. Færre er klar over, at der er andre muligheder for at passe nærtstående pårørende, hvor sygdommen måske ikke er helt så alvorlig. Vi skal derfor her forsøge at give inspiration til de muligheder, der er på området.

I Payday anbefaler vi, at man som det første henviser medarbejderen til at undersøge hos kommunen eller dennes fagforening, hvis den råder over en socialrådgiver, hvilken muligheder der er i den konkrete situation.

Akut eller kronisk sygdom hos et barn

plejeorlov barn syg

En del mennesker kender situationen, hvor et barn får konstateret en akut eller kronisk sygdom, der kræver længere tids indlæggelse eller talrige undersøgelser på hospitalet. Så kan det hurtigt blive vanskeligt at få arbejds- og famileliv til at hænge sammen. Men der er faktisk mulighed for at lette ”presset”. Det forudsætter, at arbejdsgiveren laver en aftale med medarbejderen om f.eks. nedsat tid og løn i en periode, hvorefter medarbejderen kan ansøge sin bopælskommune om den tabte arbejdsfortjeneste (i visse tilfælde også den ”tabte” pension). Læs mere her (du skal bl.a. åbne ”pasning og ledsagelse af barn med alvorlig sygdom”).

Desværre er sagsbehandlingen er meget forskellig fra kommune til kommune. Den typiske sagsgang er, at:

  • Medarbejderen skal ansøge kommunen om ”tabt arbejdsfortjeneste”
  • Medarbejderen skal som hovedregel vedlægge en underskrevet erklæring fra arbejdsgiveren om, at der er givet tilsagn om nedsat arbejdstid i en periode (begge dele defineret)
  • Medarbejderen skal give skriftlig tilladelse til, at kommunen kan checke sygdomsforløbet hos lægerne

Som et eksempel er her en beskrivelse af sagsgangen i Vejle Kommune. Her er desuden en god folder fra Købehavns Kommune. Er der tale om en udenlandsk medarbejder, skal ansøgningen sendes til den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

Et tilsvarende regelsæt gælder, hvis man har et barn med et alvorligt handicap. Det er dog vores erfaring, at de fleste forældre i den situation hurtigt får information fra kommunen eller en handicaporganisation. DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet), som er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet, har sammenfattet denne skrivelse, der giver et godt overblik over ovennævnte to ordninger.

Hvis uheldet er ude

Hvis en medarbejders barn bliver udsat for akut sygdom eller ulykke har faderen eller moderen også visse muligheder for at få lettet ”presset” lidt. Medarbejderen har som udgangspunkt krav på at få fri i den akutte situation (hvis en forælders tilstedeværelse er tvingende nødvendig), men det betyder ikke nødvendigvis, at der skal ydes løn under fraværet. Løn under fravær afhænger af ansættelsesaftale, personalepolitik eller overenskomst. Der er ingen lovmæssig ret til løn under fravær i denne situation.

 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App