Midlertidig lov om overførsel af ferie

Folketinget har i dag den 2. april vedhæftet en hastelov, der midlertidigt udvider muligheden for at overføre mere ferie til nyt ferieår, såfremt det ikke er muligt at afholde restferien på grund af væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn pga. Covid-19.

Efter gældende lov kan kun den 5. ferieuge overføres til det kommende ferieår efter aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Den ny lov udvider denne ret midlertidigt således, at al resterende ferie kan overføres til nyt ferieår.

Arbejdsgiveren kan pålægge overførsel. Det skal derfor ikke nødvendigvis ske ved en fælles aftale. Men har medarbejderen allerede planlagt ferie og lider et økonomisk tab, som følge af afbrudt ferie, skal dette tab erstattes af arbedsgiveren.

Den midlertidige lov har forrang for eventuelle overenskomstsmæssige bestemmelser.

Følgende fremgår af forarbejderne til loven:

Der skal være tale om en force majeure-lignende situation. Det skal således for arbejdsgiveren have været uforudsigeligt og uden for arbejdsgiverens kontrol, at situationen opstod, og det skal være nødvendigt, at det er den pågældende medarbejder, der skal udføre arbejdet, som får ferie ændret. Der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift.

I COVID-19 situationen og de deraf følgende ekstraordinære samfundsmæssige hensyn vil sundhedsmyndigheder, politiet og andre offentlige myndigheder, som har fået flere arbejdsopgaver, gøre brug af bestemmelsen. Det vil også være tilfældet for private virksomheder, herunder fødevarebranchen, som er hårdt ramt af sygdoms- eller karantænetilfælde, og hvor det er vanskeligt at erstatte specifikke medarbejdere og dermed sikre driften.

De særlige forhold vil skulle vare ferieåret 2019/2020 ud og vil derfor være relevant tæt på ferieårets udløb 30. april 2020. Tilsvarende vil den være relevant op til det korte ferieårs udløb den 31. august 2020.”

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App