Hjælpepakke til virksomheder

Ændrede betalingsfrister

Regeringens hjælpepakke, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus (covid-19), forventes at blive vedtaget i morgen den 13. marts. 

Marts måned

Hjælpepakken får først effekt fra og med april måned. Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag for udbetalt løn i marts måned, forfalder til betaling på de normale frister. Dvs.

Store virksomheder: 31. marts

Små virksomheder og mellemstore virksomheder: 10. april (pga. Påsken dog først den 14. april)

April til juni

For store virksomheder ændres betalingsfristerne til:

Fristen 30. april rykkes til 31. august

Fristen 29. maj rykkes til 30. september

Fristen 30. juni rykkes til 30. oktober.

For små og mellemstore virksomheder ændres betalingsfristerne til:

Fristen 11. maj rykkes til 10. september

Fristen 10. juni rykkes til 12. oktober

Fristen 10. juli rykkes til 10. november

 

Payays håndtering af de ændrede betalingsfrister

I starten af april måned, vil der blive udsendt et spørgeskema til alle kunder, hvor der skal tages stilling til, om skatterne skal overføres via NETS på:

  1. De normale betalingsfrister
  2. De ændrede betalingsfrister

Det vil ikke være muligt, at vælge en anden betalingsfrist. Men det vil være muligt at fravælge automatisk overførsel, så de enkelte virksomheder selv kan vælge en anden betalingsdato.

SKAT’s nuværende system medfører en tilbagebetaling, hvis skatterne indbetales mere end 5 dage før sidste betalingsfrist. Pt. er det muligt at indsætte en grænse på 200 t.kr. for at undgå tilbagebetaling.

Der arbejdes politisk på at hæve denne grænse for at undgå tilbagebetalinger til de virksomheder, der ikke ønsker en senere betalingsfrist.

 

 

Følg udviklingen

SKAT vil løbende informere om ændringer skat.dk/corona. Her vil du også kunne læse mere om ændrede betalingsfrister for moms mv.

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App