Firmanavn og cvr-nummer på gulplade biler

Som opfølgning på regeringens lovpakke om sort arbejde har SKAT udstedt en bekendtgørelse om kravet om virksomhedsnavn/logo og CVR-nummer på gulpladebiler.

Med virkning fra den 1. januar 2013 skal alle gulplade biler med en totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig kørsel, forsynes med tydeligt firmanavn / logo og cvr-nummer.

Oplysningerne skal fremgå både af højre og venstre side af bilen og være let læselige.

Bogstaver og tal skal være mindst 3 cm høje.

Bøde for manglende overholdelse

Virksomheder, der ikke overholder skiltningspligten, kan straffes med en bøde. Det gælder, uanset om forseelsen bedømmes som forsætlig, groft uagtsom eller simpelt uagtsom.

Det er oplyst, at bødeniveauet for manglende navn/logo m.v. på en gulpladebil fastsættes således, at første overtrædelse straffes med en bøde på 5.000 kr. Anden gang, der konstateres samme forhold vedrørende virksomheden, fordobles bøden til 10.000 kr. Herefter vil bødeniveauet stige med 50%, svarende til 15.000 kr. for en tredjegangsovertrædelse og 22.500 kr. for en fjerdegangsovertrædelse osv.

Anden sanktion udover bøde

Afsløres en gulpladebil i forbindelse med udførelse af sort arbejde, vil det have konsekvenser for virksomhedens momsfradragsret og evt. beskatning af bil til rådighed for vedkommende.

Det kan f.eks. være en medarbejder, der har lånt bilen af sin arbejdsgiver og anvendt bilen til udførelse af sort arbejde.

Denne konsekvens er naturligvis mest byrdefuld for virksomheden.

Læs mere: SKAT – Firmanavn eller logo på gulpladebiler

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App