DA-Barsel bidragsstigning pr. 1. juli 2018

Med virkning fra 1. juli 2018 er bidragssatsen til DA-Barsel steget med 5,5%.

De nye bidragssatser til DA-Barsel udgør:

 

Arbejdstid pr. måned 1. oktober 2017 1. juli 2018
Mindst 117 73,00 77,00
Under 117, men mindst 78 49,00 51,00
Under 78, men mindst 39 24,00 26,00
Under 39 0,00 0,00

Se satser for 14-dages lønnede, ugelønnede og løsarbejdere her.