Ændringer i sygedagpengeloven > mindre refusion!

Med virkning fra den 2. juli 2012 er der vedtaget 2 lovmæssige ændringer, som medfører en øget udgift til arbejdsgiverne i forbindelse med medarbejdernes sygdom og barselsorlov.

Beskæftigelseskravet

For at kunne opnå refusion fra kommunerne, er det en forudsætning, at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet.

Fra og med 2. juli 2012 stilles der krav til, at medarbejderen har været tilknyttet arbejdsmarkedet de seneste 26 uger (tidligere 13 uger), og have haft en beskæftigelse på mindst 240 timer (tidligere 120 timer).

Afskaffelse af refusion på helligdage

Ligeledes med virkning fra den 2. juli bortfalder retten til refusion på helligdage.

Arbejdsgiverens mister således op til 7.092 kr. (2012-satser) i refusioner på en medarbejder, hvis barselsorloven er placeret i måneder med mange helligdage (fra Jul til og med Pinse).

 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App