Fri bil – nye beskatningsregler

Reglerne for beskatning af firmabil, er ændret med virkning fra den 1. juli 2021. 

 

Tidligere regler

Frem til 30. juni 2021 er beskatningsgrundlaget blevet beregnet med 25% af bilens værdi for de første 300.000 kr. og 20% af den del af værdien, der overstiger 300.000 kr.

Beskatning af miljøtillæg har frem til 30. juni 2021 udgjort 150% af den grønne ejerafgift.

 

Nye regler gældende fra 1. juli 2021 til 31. december 2021

Bilens beskatningsgrundlag 

Med virkning fra den 1. juli 2021 er beskatningsgrundlaget ændret fra 25% til 24,5% for de første 300.000 kr., og fra 20% til 20,5% for den del af bilens værdi der overstiger 300.000 kr.

Miljøtillæg

Tillæg til den grønne ejerafgift ændres fra 150% til 250%

Fra år 2022 til 2025

 2022202320242025
Bilens værdi u/300.000 kr.
24,0%
23,5%
23,0%
22,5%
Bilens værdi o/300.000 kr.
21,0%
21,5%
22,0%
22,5%
Miljøtillæg
350%
450%
600%
700%

Genberegning af beskatningsgrundlag

Tilbage i starten af 2020 trådte en ny lov i kraft om genberegning af nyanskaffede bilers beskatningsgrundlag. Reglen om genberegning gælder også leasede biler.

Denne regel medfører, at en medarbejder ofte oplever et højere beskatningsgrundlag nogle måneder efter, at bilen er blevet anskaffet. Genberegning skal ske ved videresalg eller senest 4 måneder efter bilens første indregistrering.

Den genberegnede værdi træder i kraft fra den 1. i den måned, hvor bilen er blevet genberegnet. Se mere på skat.dk

 

Skattemæssige korrektioner i Payday

Payday justerer automatisk medarbejdernes beskatning til de nye regler samt løbende ændringer til miljøtillægget. 

Husk derfor altid at oplyse ændringer til bilens beskatningsgrundlag ved genberegning af bilens skattemæssige værdi. 

Information om genberegnede beskatningsgrundlag vil som oftest fremgå af en information fra leasingselskaberne, der fremsendes direkte til den enkelte virksomhed.

Vi har desværre set nogle eksempler på, at information om genberegnede beskatningsgrundlag er gået tabt i informationsflowet fra leasingselskaberne, hvorfor vi anbefaler, at den bilansvarlige afstemmer de enkelte bilers beskatningsgrundlag. Dette gøres i menuen: Indstillinger > Biler

 

Kontakt Payday

Telefon: +45 39 65 60 20

Man – fre kl 09:00-16:00

Øvrige henvendelser

Om Payday

Payday er mange års erfaring med løn omsat til ny teknologi med enkelthed i fokus.

Læs mere

Download vores App