Overførsel af restferie

Overførsel af restferie er ikke en rettighed

Ferie skal som udgangspunkt holdes inden ferieårets udløb den 30. april.

Medarbejdere har ret til at holde hele ferien, og på tilsvarende vis har arbejdsgiveren ret til at varsle afholdelse af restferie.

Der er således ikke pligt for hverken medarbejder eller arbejdsgiver om at indgå aftale om overførsel af restferie.

Men kan der opnås enighed mellem medarbejder og arbejdsgiver, så er der rettighed til at overføre den 5. ferieuge til afholdelse i nyt ferieår.

Kun ferie udover 20 feriedag kan overføres.

Eksempel:

Ferieår 1: Der overføres 5 feriedage til ferieår 2

Ferieår 2: Der afholdeldes 20 feriedage, hvorfor der er 10 feriedage til rest, som kan overføres til ferieår 3:

Ferieår 3: Der er ialt 35 feriedage til rådighed, som kan afholdes i ferieåret. Men afholdes der kun 20 feriedage, så kan der overføres 15 feriedage til nyt ferieår - og så fremdeles.

I Ferieloven er der ingen begrænsning for, hvor længe medarbejderen kan blive ved med at overføre ferie. I de fleste overenskomster er der dog en begrænsning på overførsel af 10 feriedage. I andet ferieår skal både ny ferie og overført ferie være afholdt.

 

 

 

 

 

Varsling af restferie

Restferie skal varsles til medarbejderen 1 måned før afholdelse.

 

 

Payday © 2019 |  Om os  |  Kontakt