Ingen refusion på helligdage

Ændringer i sygedagpengeloven øger arbejdsgiverens udgifter til medarbejdere på barselsorlov

Med virkning fra den 2. juli 2012 bortfalder retten til refusion på helligdage. Omkostningerne til en medarbejder på barselsorlov vil således stige med op til 7.000 kr. (2012-satser).

Får du de refusioner, du har krav på?

Lad Payday ordne det administrative for dig og få de refusioner, du har krav på. Se mere om refusioner her

 

Payday © 2019 |  Om os  |  Kontakt