Ændring i beskæftigelsesskravet

Med virkning fra den 2. juli 2012 stilles der større krav til opfyldelse af beskræftigelseskravet

Fra og med 2. juli 2012 stilles der krav til, at medarbejderen har været tilknyttet arbejdsmarkedet de seneste 26 uger (tidligere 13 uger), og have haft en beskæftigelse på mindst 240 timer (tidligere 120 timer) for at opfylde beskæftigelseskravet.

De skærpede krav medfører en forringelse i arbejdsgiverens mulighed for at opnå sygedagpenge refusion på nyansatte medarbejdere.

 

 

Payday © 2019 |  Om os  |  Kontakt