Nyheder

Ferietillæg

10.05.2014

Hvem har ret til Ferietillæg - og hvad dækker det?

Læs mere...

Butiksoverenskomst 2014-2017

16.02.2014

Overenskomst mellem HK og Dansk Erhverv

Læs mere...

Overførsel af restferie

13.02.2014

Overførsel af restferie er ikke en rettighed

Læs mere...

Sygedagpengesatser 2014

05.01.2014

Gældende satser

Læs mere...

Ret til ferie med løn

09.12.2013

Optjening af feriedage

Læs mere...

Beskatning af fri bil

14.01.2013

Med virkning fra 1/1-2013 er der ændret i beskatningsgrundlaget for fri bil

Læs mere...

Er du afskediget og skal på dagpenge?

10.01.2013

Du har måske krav på 3 G-dage fra din tidligere arbejdsgiver

Læs mere...

Sygedagpengesatser 2013

08.01.2013

Gældende satser

Læs mere...

Skattefri KM-godtgørelse 2013

28.11.2012

Satserne for udbetaling af skattefri kilometergodtgørelse udgør i 2013:

Læs mere...

Ændring i beskæftigelsesskravet

02.07.2012

Med virkning fra den 2. juli 2012 stilles der større krav til opfyldelse af beskræftigelseskravet

Læs mere...

Ingen refusion på helligdage

02.07.2012

Ændringer i sygedagpengeloven øger arbejdsgiverens udgifter til medarbejdere på barselsorlov

Læs mere...

Sygedagpengesatser 2012

15.12.2011

De nye sygedagpengesatser fra og med 2. januar kan ses her.

Læs mere...

Sygedagpenge - Satser 2011

03.12.2010

De nye sygedagpengesatser fra og med 1. januar kan ses her.

Læs mere...

Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse - Satser 2011

03.12.2010

De nye skattefrie befordringsgodtgørelser fra og med 1. januar kan ses her.

Læs mere...

Bidragsforhøjelse i DA-Barsel for 2. og 3. kvartal 2010

08.06.2010

Bidraget til DA-Barsel er forhøjet for 2. og 3. kvartal 2010.

Læs mere...

Nye regler for anmeldelse af arbejdsskader

16.02.2010

Fra den 1. juli 2010 er det kun muligt for virksomheder, læger og tandlæger, at anmelde en arbejdsskade elektronisk.

Læs mere...

Nye satser for sygedagpenge og G-dage

11.12.2009

Med virkning fra mandag d. 4. januar 2010 reguleres en række satser for blandt andet G-dage og dagpenge.

Læs mere...

Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag forlænges fortsat i 2010

07.12.2009

Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag er med virkning fra d.d. forlænget.

Læs mere...

Skattefri befordringsgodtgørelse 2010

13.11.2009

Ingen ændringer i befordringsgodtgørelsen.

Læs mere...

Ingen øvre aldersgrænse for ATP-bidraget

23.10.2009

Fra 1. januar 2010 vil den øvre aldersgrænse for betaling af bidrag til ATP blive fjernet.

Læs mere...

ATP opkræves fremover på baggrund af virksomhedens indberetning til eIndkomst.

23.10.2009

Fra den 1. januar 2009 vil ATP opkræve ATP-bidraget på baggrund af virksomhedernes indberetning til eIndkomst.

Læs mere...

Nye regler for sygefravær fra 5/10-2009

02.10.2009

Ud fra et ønske om at nedbringe sygefraværet i Danmark, har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale.

Læs mere...

Nye disco-koder fra 1/1-2010

01.10.2009

Virksomheder, der indberetter lønstatistikker til DA/DS, skal i løbet af efteråret gennemgå alle medarbejderes arbejdsfunktioner og tilrette disse til de nye Disco koder.

Læs mere...

Forlængelse af betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag

06.06.2009

SKAT har forlængeret betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag året ud.

Læs mere...

Kan du ikke finde det, du søger?

Hold dig ikke tilbage med at kontakte os telefonisk på

tlf. 39 65 60 20

Er du afskediget og skal på dagpenge?

Hvis du ikke selv er skyld i din ledighed, skal din tidligere arbejdsgiver betale dagpengene i de første 3 ledighedsdage (G-dage), hvis du opfylder kravene herfor. Læs mere her

 

Payday © 2019 |  Om os  |  Kontakt